Thành viên idoc2012

Bài 16: THỰC HÀNH MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

- 09/07/2012
Chia sẻ
/5 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (5 trang)
Thành viên idoc2012

Bài 16: THỰC HÀNH MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

- 09/07/2012
27,151
Báo lỗi

Chuẩn kiến thức và kỹ năng Kiến thức Biết được : Mục đích, cách tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm :  Phản ứng đông tụ của protein : đun nóng lòng trắng trứng hoặc tác dụng của axit, kiềm với lòng trắng trứng.  Phản ứng màu : lòng trắng trứng với HNO3.  Thử phản ứng của polietilen (PE), poli(vinyl clorua) (PVC), tơ sợi với axit, kiềm, nhiệt độ.  Phân biệt tơ tằm và tơ tổng hợp. Kĩ năng  Sử dụng dụng cụ hoá chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên. 

Nội dung
Microsoft Word - Bài 16.doc

Bài 16: THỰC HÀNH

MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

I. MỤC TIÊU:

A. Chuẩn kiến thức và kỹ năng

Kiến thức

Biết được :

Mục đích, cách tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm :

 Phản ứng đông tụ của protein : đun nóng lòng trắng trứng hoặc tác

dụng của axit, kiềm với lòng trắng trứng.

 Phản ứng màu : lòng trắng trứng với HNO3.

 Thử phản ứng của polietilen (PE), poli(vinyl clorua) (PVC), tơ sợi với axit,

kiềm, nhiệt độ.

 Phân biệt tơ tằm và tơ tổng hợp.

Kĩ năng

 Sử dụng dụng cụ hoá chất để tiến hành an toàn, thành công các thí

nghiệm trên.

 Quan sát thí nghiệm, nêu hiện tượng, giải thích và viết các phương trình

hoá học. Rút ra nhận xét.

 Viết tường trình thí nghiệm.

B. Trọng tâm

 Sự đông tụ và phản ứng biure của protein;

 Tính chất vật lí và một số phản ứng hóa học của vật liệu polime.

II. CHUẨN BỊ:

1. Dụng cụ: Ống nghiệm, ống nhỏ giọt, đèn cồn, kẹp gỗ, giá để ống

nghiệm, kẹp sắt (hoặc panh sắt).

2. Hoá chất: Dung dịch protein (lòng trắng trứng) 10%, dung dịch NaOH

30%, CuSO4 2%, AgNO3 1%, HNO3 20%, mẫu nhỏ PVC, PE, sợi len, sợi

xenlulozơ (hoặc sợi bông). Dụng cụ, hoá chất đủ cho HS thực hiện thí

nghiệm theo nhóm hoặc cá nhân.

III. PHƯƠNG PHÁP: Nêu vấn đề + đàm thoại + hoạt động nhóm.

IV. TIẾN TRÌNH BÀY DẠY:

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ: Không.

3. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC

Hoạt động 1. Công việc đầu buổi thực hành.

 GV: Nêu mục tiêu, yêu cầu, nhấn mạnh

những lưu ý trong buổi thực hành, nhấn

mạnh yêu cầu an toàn trong khi làm thí

nghiệm với dd axit, dd xút.

- Ôn tập một số kiến thức cơ bản về protein

và polime.

- Hướng dẫn một số thao tác như dùng kẹp

sắt (hoặc panh sắt) kẹp các mẫu PE, PVC,

sợi tơ gần ngọn lửa đèn cồn, quan sát hiện

tượng. Sau đó mới đốt các vật liệu trên để

quan sát.

 HS: Theo dõi, lắng nghe.

Hoạt động 2

 HS: Tiến hành thí nghiệm như hướng dẫn

của SGK.

 GV: Quan sát, hướng dẫn HS thực hiện

thí nghiệm, quan sát sự đông tụ của protein

khi đun nóng.

Thí nghiệm 1: Sự đông tụ của protein

khi đun nóng

Hoạt động 3

 HS: Tiến hành thí nghiệm như hướng dẫn

của SGK.

 GV: Hướng dẫn HS giải thích.

Thí nghiệm 2: Phản ứng màu biure

Cu(OH)2 tạo thành theo phản ứng:

CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + Na2SO4

Có phản ứng giữa Cu(OH)2 với các nhóm

peptit −CO−NH− tạo sản phẩm màu tím.

Hoạt động 4

 HS: Tiến hành thí nghiệm với từng vật

liệu polime.

- Hơ nóng gần ngọn lửa đèn cồn: PE, PVC,

sợi xenlulozơ.

- Đốt các vật liệu trên ngọn lửa.

Quan sát hiện tượng xảy ra, giải thích.

 GV: Theo dõi, hướng dẫn HS quan sát để

phân biệt hiện tượng khi hơ nóng các vật

liệu gần ngọn lửa đèn cồn và khi đốt cháy

các vật liệu đó. Từ đó có nhận xét chính xác

về các hiện tượng xảy ra.

Thí nghiệm 3: Tính chất của một vài

vật liệu polime khi đun nóng

Hoạt động 5: Công việc sau buổi thực hành.

 GV: Nhận xét, đánh giá về tiết thực hành.

 HS: Thu dọn dụng cụ, hoá chất, vệ sinh

PTN.

Giáo dục HS ý thức sử lí chất thải sau thí

nghiệm

Viết tường trình theo mẫu sau.

V. CỦNG CỐ:

VI. DẶN DÒ:

1. Viết bản tường trình thí nghiệm 1,2,3 theo mẫu sau:

2. Tiết sau kiểm tra .

* Kinh

nghiệm:………………………………………………………………………

…………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang