Tài liệu

Bài 16: THỰC HÀNH MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 17722     Tải về: 4     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu Bài 16: THỰC HÀNH MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME - tài liệu, sách iDoc.VnBài 16: THỰC HÀNH MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME,Chuẩn kiến thức và kỹ năng Kiến thức Biết được : Mục đích, cách tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm :  Phản ứng đông…
background image

Bài 16: THỰC HÀNH 

MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA POLIME  VÀ VẬT LIỆU POLIME 

 

I. MỤC TIÊU: 

A. Chuẩn kiến thức và kỹ năng 

Kiến thức 

Biết được :  

Mục đích, cách tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm : 

 Phản ứng đông tụ của protein : đun nóng lòng trắng trứng hoặc tác 

dụng của axit, kiềm với lòng trắng trứng. 

 Phản ứng màu : lòng trắng trứng với HNO3. 

 Thử phản ứng của polietilen (PE), poli(vinyl clorua) (PVC), tơ sợi với axit, 

kiềm, nhiệt độ. 

 Phân biệt tơ tằm và tơ tổng hợp. 

Kĩ năng 

  Sử  dụng  dụng  cụ  hoá  chất  để  tiến  hành  an  toàn,  thành  công  các  thí 

nghiệm trên.  

 Quan sát thí nghiệm, nêu hiện tượng, giải thích và viết các phương trình 

hoá học. Rút ra nhận xét. 

 Viết tường trình thí nghiệm. 

background image

B. Trọng tâm 

 Sự đông tụ và phản ứng biure của protein;  

 Tính chất vật lí và một số phản ứng hóa học của vật liệu polime.   

II. CHUẨN BỊ:  

 1.  Dụng  cụ:  Ống  nghiệm,  ống  nhỏ  giọt,  đèn  cồn,  kẹp  gỗ,  giá  để  ống 

nghiệm, kẹp sắt (hoặc panh sắt). 

 2.  Hoá  chất:  Dung  dịch  protein  (lòng  trắng  trứng)  10%,  dung  dịch  NaOH 

30%,  CuSO4  2%,  AgNO3  1%,  HNO3  20%,  mẫu  nhỏ  PVC,  PE,  sợi  len,  sợi 

xenlulozơ  (hoặc  sợi  bông).  Dụng  cụ,  hoá  chất  đủ  cho  HS  thực  hiện  thí 

nghiệm theo nhóm hoặc cá nhân. 

III. PHƯƠNG PHÁP: Nêu vấn đề + đàm thoại + hoạt động nhóm. 

IV. TIẾN TRÌNH BÀY DẠY: 

 1. Ổn định lớp:  

 2. Kiểm tra bài cũ: Không.  

 3. Bài mới:  

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ 

NỘI DUNG KIẾN THỨC 

Hoạt động 1. Công việc đầu buổi thực hành. 

 GV: Nêu mục tiêu, yêu cầu, nhấn mạnh 

những lưu ý trong buổi thực hành, nhấn 

 

background image

mạnh yêu cầu an toàn trong khi làm thí 

nghiệm với dd axit, dd xút. 

 - Ôn tập một số kiến thức cơ bản về protein 

và polime. 

 - Hướng dẫn một số thao tác như dùng kẹp 

sắt (hoặc panh sắt) kẹp các mẫu PE, PVC, 

sợi tơ gần ngọn lửa đèn cồn, quan sát hiện 

tượng. Sau đó mới đốt các vật liệu trên để 

quan sát. 

 HS: Theo dõi, lắng nghe.  

Hoạt động 2 

 HS: Tiến hành thí nghiệm như hướng dẫn 

của SGK. 

 GV: Quan sát, hướng dẫn HS thực hiện 

thí nghiệm, quan sát sự đông tụ của protein 

khi đun nóng. 

Thí nghiệm 1: Sự đông tụ của protein 

khi đun nóng 

 

Hoạt động 3 

 HS: Tiến hành thí nghiệm như hướng dẫn 

của SGK. 

 GV: Hướng dẫn HS giải thích. 

Thí nghiệm 2: Phản ứng màu biure 

 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Bài 16: THỰC HÀNH MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

Chuẩn kiến thức và kỹ năng Kiến thức Biết được : Mục đích, cách tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm :  Phản ứng đông tụ của protein : đun nóng lòng trắng trứng hoặc tác dụng của axit, kiềm với lòng trắng trứng.  Phản ứng màu : lòng trắng trứng với HNO3.  Thử phản ứng của polietilen (PE), poli(vinyl clorua) (PVC), tơ sợi với axit, kiềm, nhiệt độ.  Phân biệt tơ tằm và tơ tổng hợp. Kĩ năng  Sử dụng dụng cụ hoá chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên. 

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
200 bài tập hóa lớp 8 chọn loc Lượt tải: 633 Lượt xem: 48247
Kiến thức hóa hữu cơ lớp 11 Lượt tải: 394 Lượt xem: 25385
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG Lượt tải: 250 Lượt xem: 22850
báo cáo thực hành hóa đại cương Lượt tải: 16 Lượt xem: 17856
Có thể bạn quan tâm