Tài liệu

Bai 12. Chinh sach tai nguyen va bao ve moi truong

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1120     Tải về: 4     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 9
Tài liệu Bai 12. Chinh sach tai nguyen va bao ve moi truong - tài liệu, sách iDoc.VnBài 12. CHÍNH SÁCH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNGMỤC TIÊU:Học xong bài này, học sinh cần nắm được:Về kiến thức:Nêu đượ
Bài 12. CHÍNH SÁCH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
I. MỤC TIÊU:
Học xong bài này, học sinh cần nắm được:
1. Về kiến thức:
Nêu được tình hình tài nguyên, môi trường mục tiêu, phương hướng
cơ bản nhằm bảo vệ tài nguyên, môi trường ở nước ta hiện nay.
Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách tài
nguyên và bảo vệ môi trường.
2. Về kỹ năng:
Biết tham gia, thực hiên tuyên truyền chính sách tài nguyên bảo
vệ môi trường phù hợp với khả năng của bản thân.
Biết đánh giá thái độ, hành vi của bản thân của người khác trong
việc thực hiện chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường.
3. Về thái độ:
Tôn trọng, tin tưởng, ủng hộ chính sách tài nguyên môi trường của
Nhà nước.
Phản đối sẵn sàng đấu tranh với các hành vi gây thiệt hại cho tài
nguyên và môi trường.
II. NỘI DUNG:
Trọng tâm kiến thức của bài học:
1. Tình hính tài nguyên và môi trường ở nước ta hiện nay.
2. Mục tiêu phương hướng bản của chính sách i nguyên bảo
vệ môi trường.
3. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách tài nguyên bảo v
môi trường.
III. PHƯƠNG PHÁP:
Phương pháp thuyết trình, giảng giải kết hợp trực quan, giải quyết vấn
đề, thảo luận nhóm, đóng vai.
IV. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN
Một số hình ảnh về tài nguyên và môi trường
Giấy khổ lớn, bút dạ.
SGK, SGV lớp 11.
Máy chiếu.
V. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức lớp, kiểm tra sĩ số lớp (1):
1
2. Kiểm tra bài cũ (3):
Mục tiêu của chính sách dân số? Giải thích nêu thái độ của em với
quan niệm sau: Trời sinh voi, trời sinh cỏ.
3. Giới thiệu bài mới (1):
bài trước chúng ta đã biết dân số tăng quá nhanh không chỉ ảnh
hưởng tới chất lượng cuộc sống mà còn gây ra nhiều hậu quả cho vấn đề bảo
vệ môi trường, cho việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên. Bùng nổ dân số, cạn
kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường đã trở thành vấn đ nóng bỏng trên thế
giới. nước ta hiện nay, tình nh tài nguyên, ô nhiễm môi trường như thế
nào? Đảng Nhà ớc ta đã đề ra mục tiêu, phương hướng bản nào đ
bảo vệ tài nguyên, môi trường nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống, duy trì
sự phát triển bền vững? Đó những nội dung chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài
này.
4. Dạy bài mới (40):
Hoạt động của GV và HS Nội dung bài học
GV: Chiếu một số nh ảnh v tài
nguyên, môi trường.
HS: Nhận xét sau khi quan sát
GV: Môi trường tầm quan trọng đặc
biệt đối với s tồn tại của con người,
sở quan trọng để đảm bảo sự phát
triển bền vững nước ta. Vậy thực trạng
tài nguyên, i trường nước ta hiện
nay như thế nào?
Mời các em cùng xem suy nghĩ về
thực trạng tài nguyên môi trường
nước ta hiện nay.
THẢO LUẬN NHÓM
Mục tiêu: Giúp HS nêu được tình hình
tài nguyên và môi trường nước ta hiện
nay.
GV: Chia lớp thành 3 nhóm:
GV: Giao câu hỏi cho các nhóm, quy
định thời gian thảo luận (GV chiếu câu
hỏi lên bảng, hoặc ghi câu hỏi lên bảng
phụ hay vào giấy A4 phát cho từng
nhóm).
Nhóm 1: Tài nguyên thiên nhiên nước ta
phong phú, đa dạng như thế nào?
1.Tình hình tài nguyên, môi
trường ở nước ta hiện nay.
2
Nhóm 2: Những điều đáng lo ngại v tài
nguyên của nước ta hiện nay?
Nhóm 3: Những điều đáng lo ngại về
môi trường của nước ta hiện nay?
HS: Cử đại diện nhóm trình bày kết quả.
HS: Các nhóm khác lắng nghe bổ
sung ý kiến.
GV: Nhận xét, kết luận chiếu trên
màn hìmh.
Tài nguyên thiên nước ta đa
dạng và phong phú:
Đất đai màu mỡ, phì
nhiêu (đất phù sa, đất đỏ
bazan…)
Khí hậu nhiệt đới gió
mùa.
Sinh vật nhiều loại
quý hiếm
Khoáng sản phong phú
(dầu mỏ, than, sắt,
thiếc…)
Nước, ánh sáng, không
khí dồi dào.
Thuận lợi cho sự phát triển
nhiều mặt của đất nước.
Thực trạng về tài nguyên
nước ta hiện nay:
Khoáng sản: Khai thác
không hợp lí, nguy
bị cạn kiệt.
Rừng đang bị thu hẹp
(chặt phá, đốt…)
Nhiều loại động vật, thực
vật quý hiếm đang đứng
trước nguy bị tuyệt
chủng, xoá sổ.
Đất đai ngày càng bị thu
hẹp, bạc màu, chất lượng
giảm…
3
Bai 12. Chinh sach tai nguyen va bao ve moi truong
Bài 12. CHÍNH SÁCH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNGMỤC TIÊU:Học xong bài này, học sinh cần nắm được:Về kiến thức:Nêu được tình hình tài nguyên, môi trường và mục tiêu, phương hướng cơ bản nhằm bảo vệ tài nguyên, môi trường ở nước ta hiện nay.Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường.Về kỹ năng:Biết tham gia, thực hiên và tuyên truyền chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường phù hợp với khả năng của bản thân.Biết đánh giá thái độ, hành vi của bản thân và của người khác trong việc thực hiện chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường.Về thái độ:Tôn trọng, tin tưởng, ủng hộ chính sách tài nguyên và môi trường của Nhà nước.Phản đối và sẵn sàng đấu tranh với các hành vi gây thiệt hại cho tài nguyên và môi trường.NỘI DUNG:Trọng tâm kiến thức của bài học:Tình hính tài nguyên và môi trường ở nước ta hiện nay.Mục tiêu và phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường.Trách nhiệm của công dân đối với chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường.PHƯƠNG PHÁP:Phương pháp thuyết trình, giảng giải kết hợp trực quan, giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm, đóng vai.TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆNMột số hình ảnh về tài nguyên và môi trườngGiấy khổ lớn, bút dạ.SGK, SGV lớp 11.Máy chiếu.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:Ổn định tổ chức lớp, kiểm tra sĩ số lớp (1): Kiểm tra bài cũ (3):Mục tiêu của chính sách dân số? Giải thích và nêu thái độ của em với quan niệm sau: Trời sinh voi, trời sinh cỏ.Giới thiệu bài mới (1):Ở bài trước chúng ta đã biết dân số tăng quá nhanh không chỉ ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống mà còn gây ra nhiều hậu quả cho vấn đề bảo vệ môi trường, cho việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên. Bùng nổ dân số, cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường đã trở thành vấn đề nóng bỏng trên thế giới. Ở nước ta hiện nay, tình hình tài nguyên, ô nhiễm môi trường như thế nào? Đảng và Nhà nước ta đã đề ra mục tiêu, phương hướng cơ bản nào để bảo vệ tài nguyên, môi trường nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống, duy trì sự phát triển bền vững? Đó là những nội dung chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài này.4. Dạy bài mới (40):Hoạt động của GV và HSNội dung bài họcGV: Chiếu một số hình ảnh về tài nguyên, môi trường.HS: Nhận xét sau khi quan sátGV: Môi trường có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự tồn tại của con người, là cơ sở quan trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững ở nước ta. Vậy thực trạng tài nguyên, môi trường ở nước ta hiện nay như thế nào?Mời các em cùng xem và suy nghĩ về thực trạng tài nguyên và môi trường ở nước ta hiện nay.THẢO LUẬN NHÓMMục tiêu: Giúp HS nêu được tình hình tài nguyên và môi trường ở nước ta hiện nay.GV: Chia lớp thành 3 nhóm:GV: Giao câu hỏi cho các nhóm, quy định thời gian thảo luận (GV chiếu câu hỏi lên bảng, hoặc ghi câu hỏi lên bảng phụ hay vào giấy A4 và phát cho từng nhóm).Nhóm 1: Tài nguyên thiên nhiên nước ta phong phú, đa dạng như thế nào?Nhóm 2: Những điều đáng lo ngại về tài nguyên của nước ta hiện nay?Nhóm 3: Những điều đáng lo ngại về môi trường của nước ta hiện nay?HS: Cử đại diện nhóm trình bày kết quả.HS: Các nhóm khác lắng nghe và bổ sung ý kiến.GV: Nhận xét, kết luận và chiếu trên màn hìmh.GV: Nguyên nhân nào dẫn đến thực trạng trên?Tất cả những nguyên nhân trên đều do con người gây ra. Xuất phát từ một nước nông nghiệp lạc hậu, văn hoá thấp đi lên, kiến htức của toàn dân về vấn đề tài nguyên môi trường rất hạn chế, lại còn chưa biết quan sát, suy ngẫm vận dụng các kiến thức đó. Do đó dẫn đến tình trạng khia thác sử dung tài nguyên bừa bãi, ý thức về môi trường kém.Nhận xét bức tranh trong sách giáo khoaAi là người phải chịu hậu quả?
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1120     Tải về: 4     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Văn hay Lớp 4 - Tả cây cối - Tả… Lượt tải: 67 Lượt xem: 165138
16 BÀI VĂN HAY LỚP 2 Lượt tải: 310 Lượt xem: 116164
Có thể bạn quan tâm