Tài liệu

Bài 10 Bài thực hành số 1 Điều chế Este và tính chất của một số cacbohydrat

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 13555     Tải về: 14     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu Bài 10 Bài thực hành số 1 Điều chế Este và tính chất của một số cacbohydrat - tài liệu, sách iDoc.VnBài 10 Bài thực hành số 1 Điều chế Este và tính chất của một số cacbohydrat,Củng cố kiến thức về một số tính chất hoá học của glucozơ, saccarozơ, tinh bột. - Rèn luyện kĩ năng tiến hành thí nghiệm lượng nhỏ…
background image

Bài 10 Bài thực hành số 1 

            Điều chế Este và tính chất của một số cacbohydrat 

I. Mục tiêu 

- Củng cố kiến thức về một số tính chất hoá học của glucozơ, saccarozơ, tinh 

bột. 

-  Rèn  luyện  kĩ  năng  tiến  hành  thí  nghiệm  lượng  nhỏ  hoá  chất  trong  ống 

nghiệm. 

II. Chuẩn bị 

 

1. Dụng cụ thí nghiệm 

- ống nghiệm 

- Cốc thuỷ tinh 100ml 

- Cặp ống nghiệm gỗ 

- Đèn cồn 

- ống hút nhỏ giọt 

- Thìa xúc hoá chất 

- Giá để ống nghiệm 

2. Hoá chất 

- Dung dịch NaOH 10%. 

- Dung dịch CuSO4 5 % 

- Dung dịch glucozơ 1 % 

- Axit sunfuric 10 % 

- Natri hiđrocacbonat 

- Tinh bột 

- Dung dịch iot 0,05 %. 

III. Toồ chửực daùy hoùc 

1 OÅn.ủũnh lụựp   

2.Baứi cuừ: Khoõng 

background image

      3.Baứi mụựi  

Hoạt động của thầy và trũ  

          Hoạt động thực hành của HS 

1)  Thí  nghiệm  1:  phản  ứng  của 

glucozơ với C

u(OH)2 

-  Có  thể  dùng  ống  hút  nhỏ  giọt  để 

ước  lượng  hoá  chất  thực  hiện  phản 

ứng. Cụ thể: 

Cho  vào  ống  nghiệm  3  giọt  dung 

dịch  CuSO4  5%  và  6  giọt  NaOH 

10%.  Lắc  nhẹ,  gạn  bỏ  phần  dung 

dịch,  giữ  lại  kết  tủa  Cu(OH)2.  Cho 

thêm  vào  ống  nghiệm  10  giọt  dung 

dịch glucozơ 1%.  

1)  Thí  nghiệm  1:  phản  ứng  của 

glucozơ với Cu(OH)2 

Cách tiến hành: 

Cho  vào  ống  nghiệm  0,5  ml  dung 

dịch CuSO4 5% và 1 ml NaOH 10%. 

Lắc nhẹ, gạn bỏ phần dung dịch, giữ 

lại  kết  tủa  Cu(OH)2.  Cho  thêm  vào 

ống  nghiệm  2  ml  dung  dịch  glucozơ 

1%.  Lắc  nhẹ,  nhận  xét  hiện  tượng 

xảy  ra,  giải  thích.  Sau  đó  đun  nóng 

hỗn hợp, để nguội.  

Nhận xét hiện tượng, giải thích: 

-  Lúc  đầuđược  dd  màu  xanh  của 

phức đồng glucozơ. 

- Khiđun nóng hỗn hợp xuất hiện kết 

tủa  đỏ  của  Cu2O.  Để  nguội  Cu2O 

lắng xuống đáy ống nghiệm. 

 

background image

 

2)  Thí  nghiệm  2:  phản  ứng  thuỷ 

phân saccarozơ

 

Có thể dùng ống hút nhỏ giọt để ước 

lượng  hoá  chất  thực  hiện  phản  ứng. 

Cụ thể: 

-  Cho  vào  ống  nghiệm  8  giọt  dung 

dịch  CuSO4  5%  và  8  giọt  NaOH 

10%.  Lắc  nhẹ,  gạn  bỏ  phần  dung 

dịch, giữ lại kết tủa Cu(OH)2.  

a)  Rót  8  giọt  dung  dịch  saccarozơ  1 

%  vào  ống  nghiệm  chứa  Cu(OH)2 

quan  sát  hiện  tượng  xảy  ra.  Đung 

nóng  dung  dịch  thu  được.  Quan  sát 

hiện tượng xảy ra và rút ra kết luận. 

b)  Rót  10  giọt  dung  dịch  saccarozơ 

1%  vào  ống  nghiệm  và  rót  vào  đó  3 

giọt  H2SO4  10%.  Đun  nóng  dung 

dịch trong 2-3 phút. Để nguội cho từ 

từ NaHCO3 (tinh thể), (khoảng 1 thìa 

 

2)  Thí  nghiệm  2:  phản  ứng  thuỷ 

phân saccarozơ

 

Cách tiến hành 

a) Rót 1,5  ml dung  dịch saccarozơ 1 

%  vào  ống  nghiệm  chứa  Cu(OH)2 

quan  sát  hiện  tượng  xảy  ra.  Đun 

nóng  dung  dịch  thu  được.  Quan  sát 

hiện tượng xảy ra và rút ra kết luận. 

b)  Rót  1,5  ml  dung  dịch  saccarozơ 

1% vào ống nghiệm và rót vào đó 0,5 

ml H2SO4 10%. Đun nóng dung dịch 

trong  2-3  phút.  Để  nguội  cho  từ  từ 

NaHCO3 (tinh thể) vào và khuấy đều 

bằng  đũa  thuỷ  tinh  cho  đến  khi 

ngừng  tách  ra  khí  CO2.  Rót  dung 

dịch  vào  ống  nghiệm  đựng  Cu(OH)2 

(điều  chế  từ  thí  nghiệm  1),  lắc  đều 

cho Cu(OH)2 tan ra. Đun nóng.  

Nhận  xét  và  giải  thích  các  hiện 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Bài 10 Bài thực hành số 1 Điều chế Este và tính chất của một số cacbohydrat

Củng cố kiến thức về một số tính chất hoá học của glucozơ, saccarozơ, tinh bột. - Rèn luyện kĩ năng tiến hành thí nghiệm lượng nhỏ hoá chất trong ống nghiệm. II. Chuẩn bị 1. Dụng cụ thí nghiệm - ống nghiệm - Cốc thuỷ tinh 100ml - Cặp ống nghiệm gỗ - Đèn cồn - ống hút nhỏ giọt - Thìa xúc hoá chất - Giá để ống nghiệm

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
200 bài tập hóa lớp 8 chọn loc Lượt tải: 632 Lượt xem: 48197
Kiến thức hóa hữu cơ lớp 11 Lượt tải: 391 Lượt xem: 25272
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG Lượt tải: 250 Lượt xem: 22813
báo cáo thực hành hóa đại cương Lượt tải: 16 Lượt xem: 17817
Có thể bạn quan tâm