Thành viên nguyenphihung

BÀI 1: BẢN CHẤT, CHỨC NĂNG VÀ VAI TRÒ CỦA TÀI CHÍNH

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/23 trang
Tải xuống
Thành viên nguyenphihung

BÀI 1: BẢN CHẤT, CHỨC NĂNG VÀ VAI TRÒ CỦA TÀI CHÍNH

- 12 tháng trước
8,725
Báo lỗi

BÀI 1: BẢN CHẤT, CHỨC NĂNG VÀ VAI TRÒ CỦA TÀI CHÍNHKhi nền kinh tế hàng hóa tiền tệ phát triển các giao dịch của nó bằng tiền tệ, hình thành các quan hệ tài chính. Nhà nước xuất hiện, các hoạt động của nhà nước cần có nguồn lực tài chính, họ sử dụng sức mạnh của mình để tập trung, phân phối và sử dụng nó vì lợi ích chung của xã hội.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang