Tài liệu

ANH VĂN LỚP 12 UNIT 5 HIGHER EDUCATION

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1555     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu ANH VĂN LỚP 12 UNIT 5 HIGHER EDUCATION - tài liệu, sách iDoc.VnANH VĂN LỚP 12 UNIT 5 HIGHER EDUCATION,ANH VĂN LỚP 12 UNIT 5 HIGHER EDUCATION sau đây là giáo trình lý thuyết tiếng anh và bài tập áp dụng từ cơ bản đến nâng cao , nhằm giúp các…
background image

ANH VĂN LỚP 12 

 

UNIT 5 

 

HIGHER EDUCATION 

 

VOCABULARY  
 

Campus  : sân trường đại học 

Explain : giải thích 

Roommate : bạn cùng phòng 

Existence : sự hiện diện 

Fight back tears : kềm nước mắt 

All the time : luôn 

Even : thậm chí 

Degrees Celsius : độ C 

Midterm : giữa học kỳ 

Probably : có lẽ 

Graduate : tốt nghiệp 

Challenge : thử thách 

background image

  

Academically : về mặt học tập 

Thoroughly : toàn bộ 

Creativity : sự sáng tạo 

Socially : về mặt xã hội 

Engineering : nghề kỹ sư 

Provide : chu cấp 

Plenty of : nhiều 

Rise : sự tăng lên 

Prices : giá cả 

Increase : tăng lên 

Inflation : lạm phát 

Speed : tốc độ 

Lonely : cô đơn 

Calendar : lịch 

Identity card : thẻ chứng minh nhân dân 

Reference letter : thư giới thiệu 

background image

Originals : bản gốc 

School certificate : văn bằng, chứng chỉ 

Score : điểm 

Result : kết quả 

Letter of acceptance : giấy báo nhập học 

Proportion :  tỉ lệ 

Majority : đa số 

Tutorial : thuộc về việc dạy kèm 

Available : sẵn có 

Appointment : cuộc hẹn 

Agricultural : thuộc về nông nghiệp 

Rural : nông thôn 

Tutor : gia sư 

Lecturer : giãng viên 

Local : địa phương 

Admission : sự chấp nhận 

Outline : dàn bài 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

ANH VĂN LỚP 12 UNIT 5 HIGHER EDUCATION

ANH VĂN LỚP 12 UNIT 5 HIGHER EDUCATION sau đây là giáo trình lý thuyết tiếng anh và bài tập áp dụng từ cơ bản đến nâng cao , nhằm giúp các bạn có thể tự mình ôn tập và củng cố thêm về nền tảng kiến thức môn Anh văn , tự tin đạt kết quả tốt trong kỳ thi ngoại ngữ

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm