Tài liệu

ADJECTIVES ENDING ‘-ING’ AND ‘-ED’ (TÍNH TỪ TẬN CÙNG BẰNG ING VÀ ED)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1980     Tải về: 16     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu ADJECTIVES ENDING ‘-ING’ AND ‘-ED’ (TÍNH TỪ TẬN CÙNG BẰNG ING VÀ ED) - tài liệu, sách iDoc.Vn
ADJECTIVES ENDING ‘-ING’ AND ‘-ED’ (TÍNH TỪ TẬN CÙNG BẰNG ING VÀ ED)

Trong tiếng Anh, có nhiều tính từ xuất phát từ động từ và tận cùng bằng ‘ing’ hoặc ‘ed’. Tuy nhiên, 2 loại tính từ này có ý nghĩa rất khác nhau. a. Present Participial Adjective ‘ing’ Jane has been doing the same job for a very long time. Every day she does exactly the same thing again and again. She doesn’t enjoy it any more and would like to do something different.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Bài tập về giới từ có đáp án Lượt tải: 415 Lượt xem: 43107
Bài Tập Thì Hiện Tại Đơn Lượt tải: 196 Lượt xem: 37060
Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh có đáp án Lượt tải: 384 Lượt xem: 25899
Tổng hợp từ A-Z ngữ pháp tiếng anh Lượt tải: 554 Lượt xem: 23669
Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh cơ bản Lượt tải: 350 Lượt xem: 22073
Có thể bạn quan tâm
Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh cơ bản Lượt tải: 350 Lượt xem: 22073
Hình thái học tiếng anh Lượt tải: 142 Lượt xem: 11083
Ngữ nghĩa học tiếng anh Lượt tải: 123 Lượt xem: 9001