Tài liệu

ADJECTIVES ENDING ‘-ING’ AND ‘-ED’ (TÍNH TỪ TẬN CÙNG BẰNG ING VÀ ED)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2039     Tải về: 16     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu ADJECTIVES ENDING ‘-ING’ AND ‘-ED’ (TÍNH TỪ TẬN CÙNG BẰNG ING VÀ ED) - tài liệu, sách iDoc.Vn
ADJECTIVES ENDING ‘-ING’ AND ‘-ED’ (TÍNH TỪ TẬN CÙNG BẰNG ING VÀ ED)

Trong tiếng Anh, có nhiều tính từ xuất phát từ động từ và tận cùng bằng ‘ing’ hoặc ‘ed’. Tuy nhiên, 2 loại tính từ này có ý nghĩa rất khác nhau. a. Present Participial Adjective ‘ing’ Jane has been doing the same job for a very long time. Every day she does exactly the same thing again and again. She doesn’t enjoy it any more and would like to do something different.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Bài tập về giới từ có đáp án Lượt tải: 429 Lượt xem: 43479
Bài Tập Thì Hiện Tại Đơn Lượt tải: 210 Lượt xem: 38180
Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh có đáp án Lượt tải: 458 Lượt xem: 26528
Tổng hợp từ A-Z ngữ pháp tiếng anh Lượt tải: 588 Lượt xem: 23997
Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh cơ bản Lượt tải: 388 Lượt xem: 22465
Có thể bạn quan tâm
Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh cơ bản Lượt tải: 388 Lượt xem: 22465
Hình thái học tiếng anh Lượt tải: 144 Lượt xem: 11165
GERUND AND INFINITIVE (DANH ĐỘNG TỪ) Lượt tải: 168 Lượt xem: 9186