Tài liệu

ADJECTIVES ENDING ‘-ING’ AND ‘-ED’ (TÍNH TỪ TẬN CÙNG BẰNG ING VÀ ED)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2135     Tải về: 17     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu ADJECTIVES ENDING ‘-ING’ AND ‘-ED’ (TÍNH TỪ TẬN CÙNG BẰNG ING VÀ ED) - tài liệu, sách iDoc.Vn
ADJECTIVES ENDING ‘-ING’ AND ‘-ED’ (TÍNH TỪ TẬN CÙNG BẰNG ING VÀ ED)
Trong tiếng Anh, có nhiều tính từ xuất phát từ động từ và tận cùng bằng ‘ing’ hoặc ‘ed’. Tuy nhiên, 2 loại tính từ này có ý nghĩa rất khác nhau. a. Present Participial Adjective ‘ing’ Jane has been doing the same job for a very long time. Every day she does exactly the same thing again and again. She doesn’t enjoy it any more and would like to do something different.
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Bài tập về giới từ có đáp án Lượt tải: 475 Lượt xem: 44127
Bài Tập Thì Hiện Tại Đơn Lượt tải: 264 Lượt xem: 40118
Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh có đáp án Lượt tải: 620 Lượt xem: 27982
Tổng hợp từ A-Z ngữ pháp tiếng anh Lượt tải: 660 Lượt xem: 25055
Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh cơ bản Lượt tải: 462 Lượt xem: 23324
Có thể bạn quan tâm
Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh cơ bản Lượt tải: 462 Lượt xem: 23324
Hình thái học tiếng anh Lượt tải: 152 Lượt xem: 11349
GERUND AND INFINITIVE (DANH ĐỘNG TỪ) Lượt tải: 196 Lượt xem: 9659