Lịch sử 11 NC - Bài 6 Cách mạng Công nghiệp (cuối thế kỉ XVIII - giữa thế kỉ XIX)

Số trang: 1
Mã số: 828166
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 1
Sao chép
Bài 6: CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP
(CUỐI THẾ KỈ XVIII - GIỮA THẾ KỈ XIX)
1. Những tiền đề của cách mạng công nghiệp
- Anh là nước đầu tiên tiến hành công nghiệp:
+ Kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh nhất là công nghiệp.
+ Cách mạng nổ ra sớm, chính quyền thuộc về tay giai cấp tư sản.
+ Có hệ thống thuộc địa rộng lớn.
- Cách mạng công nghiệp Anh khởi đầu vào những năm 60 của thế kỉ XVIII hoàn thành vào giữa thế kỉ XIX.
2. Nhóm phát minh và sử dụng máy móc
- Những phát minh về máy móc:
+ Năm 1764, Giêm Ha-gri- sáng chế ra máy kéo sợi Gien-ni.
+ Năm 1769, Ác-crai-tơ chế tạo ra máy kéo sợi chạy bằng hơi nước.
+ Năm 1779, Crôm-tơn cải tiến máy kéo sợi tạo ra sản phẩm đẹp, bền hơn.
+ Năm 1785, Các-rai chế tạo máy dệt chạy bằng sức nước, năng suất tăng 40 lần.
+ Năm 1784, Giêm Oát phát minh ra máy hơi nước và đưa vào sử dụng.
- Luyện kim:
+ Năm 1735 phát minh ra phương pháp nấu than cốc luyện gang thép.
+ Năm 1784 lò luyện gang đầu tiên được xây dựng.
- Giao thông vận tải:
+ Năm 1814 Xti-phen-xơn chế tạo thành công đầu máy xe lửa.
+ Năm 1825, khánh thành đoạn đường sắt đầu tiên.
- Giữa thế kỉ XIX, Anh trở thành "công xưởng" thế giới.
3. Cách mạng công nghiệp Pháp, Đức
a. Pháp:
- Từ những năm 30 của thế kỉ XIX, Cách mạng công nghiệp bắt đầu diễn ra và phát triển mạnh trong những năm 1850 - 1870.
- Tác động về kinh tế, xã hội:
+ Kinh tế Pháp vươn lên mạnh mẽ thứ hai thế giới.
+ Bộ mặt Pa-ri và các thành phố khác thay đổi rõ rệt.
b. Đức:
- Cách mạng công nghiệp diễn ra vào những năm 40 của thế kỉ XIX với tốc độ nhanh đạt kỉ lục.
- Trong nông nghiệp: Máy móc cũng thâm nhập và đưa vào sử dụng nhiều: máy cày, bừa, máy giặt, sử dụng phân bón.
- Đặc điểm Cách mạng công nghiệp ở Đức: Diễn ra với tốc độ phát triển nhanh kỉ lục.
4. Hệ quả của Cách mạng công nghiệp
- Về kinh tế:
+ Nâng cao năng suất lao động làm ra khối lượng sản phẩm lớn cho xã hội.
+ Thay đổi bộ mặt các nước tư bản, nhiều trung tâm công nghiệp mới và thanhf thị đông dân ra đời.
- Về xã hội:
+ Hình thành 2 giai cấp mới là tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp.
+ Tư sản công nghiệp nắm tư liệu sản xuất và quyền thống trị.
+ Vô sản công nghiệp làm thuê, đời sống cơ cực dẫn đến đấu tranh giữa vô sản với tư sản.
Tải xuống 3,500₫ (1 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2014-06-04 09:13:07
— Xem thêm —
Từ khóa: