Một số kinh nghiệm xây dựng đội ngũ vững mạnh trong trường THCS(Sáng kiến kinh nghiệm dạy học)

Lượt xem: 1985
Số trang: 8
Mã số: 8032
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 8
Sao chép
Kinh nghieäm thöïc tieãn Kinh ngieäm xaây döïng ñoäi nguõ vöõng maïnh …
KINH NGHIÊM THỰC TIỄN
MỘT SỐ KINH NGHIỆM XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ
VỮNG MẠNH TRONG TRƯỜNG THCS
Phần I : Đặt vấn đề
Phần II : Qui trình ,giải pháp
Phần III : Kết quả
Phần IV : Bài học kinh nghiệm
I. ĐẶT VẤN ĐỀ :
Trường trung học sở nằm trong hệ thống giáo dục phổ thông Việt nam đã
được khẳng định trong luât giáo dục đã được ban hành năm 1996 qua điều chỉnh
bổ sung ,sửa đổi đến nay càng khẳng định vị trí của trường THCS trong hệ thống
giáo dục Việt Nam .Trong giai đoạn hiện nay ,thời kỳ nước ta đang hội nhập toàn
diện với thế giới sôi động, biến đổi về mọi mặt để nhà trường ngày càng phát triển
theo đúng nguyên giáo dục của Đảng quá trình đổi mới giáo dục phổ thông
sao cho hoạt động Dạy Học ngày càng hiệu quả từng bước thực hiện tốt cuộc
vận động Hai không phong trào xây dựng Trường học thân thiện học sinh
tích cực” do bô giáo dục đào tạo phát động.
Qua nhiều năm công tác , nhiều năm làm hiệu trưởng trường THCS ,tuy
thành tích của nhà trường chưa nhiều ,bản thân tôi thành công còn khiêm tốn , đôi
có lúc có sai lầm trong quản lý ……Nhưng tôi thấy rằng có được những thành
tích của trường t vai t của đội ngũ phạm vững mạnh là cùng quan
trọng .Vì vậy tôi xin mạnh dạn viết ra một vài kinh nghiệm về công tác xây dựng
đội ngũ trong trường học của tôi để các đồng nghiệp tham khảo ,bổ sung. Trong
quá trình công tác tôi đã xác định và đã làm như sau .
II. QUY TRÌNH VÀ GIẢI PHÁP .
Bản thân tôi luôn xác định đội ngũ yếu tố quyết định đến mọi mặt của
nhà trường , đội ngũ mạnh chắc chắn mọi thắng lợi của nhà trường sẽ , đội
ngũ không mạnh sẽ không nhà trường Tiên tiến ,vững mạnh .Đặc biệt trong
những năm gần đây dưới tinh thần chỉ thị 33/ CT/ CP của thủ tướng chính phủ
Khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục chống gian lận trong thi cử cùng cuộc
vận động Hai không” với 4 nội dung do B giáo- Đào tạo phát động phong
trào “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo ” Do công đoàn
ngành phát động cùng với mỗi chủ đề găn liền với từng năm học ; vậy tôi nhận
thấy việc xây dựng đội ngũ vững mạnh trong nhà trường yếu tố quyết định.Nên
tôi đã xác định và làm trong thời gian qua đó là :
1. y dựng mối quan hệ giữa Hiệu trưởng với đội ngũ
-Trước hết tôi nhận thấy mối quan hệ giữa nhân Hiêu trưởng với đội ngũ phải
mối quan hệ đồng đội , đồng nghiệp đồng cảm ,cùng sát cánh để hoàn thành
nhiệm vụ . Người hiệu trưởng người y dựng, khởi ớng kế hoạch , đưa ra
biện pháp thì hiệu trưởng phải biết khuyến khích ,động viên “Yêu cầu ” mỗi người
( Giáo viên , nhân viên ) phải hoàn thành nhiệm vụ với tâm thế thoải mái . Tuy là
mối quan hệ Hiệu trưởng với cấp dưới nhưng giáo viên luôn cảm thấy không xa
__________________________________________________________________________________
Traàn xuaân Lung THCS Hoaøng vaên Thuï 2010
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Kinh nghieäm thöïc tieãn Kinh ngieäm xaây döïng ñoäi nguõ vöõng maïnh …
cách ,không phải Phục tùng vui vẻ hoàn thành công việc . Bên cạnh đó sự
động viên khích lệ , cùng với sự chia sẻ niềm vui , nỗi buồn cũng tác động rất
lớn .
2. y dựng mối quan hệ giưã các nhân trong trường học , tạo sự đồng
thuận cao
-Bản thân tôi tạo xây dựng mối quan hệ giữa nhân với nhân trong
trường học thành những mối quan hệ tinh nhân văn , mối quan hệ bình đẳng
có đi có lại” , có ảnh hưởng lẫn nhau , tạo thành một hệ thống các mối quan hệ dây
chuyền . Mọi người trong trường học hợp thành một tập thể phạm đoàn kết
thân thiện làm việc có nhau cùng hồn thnh tốt v xuất sắc nhiệm vụ , trong cuộc sống
lúc vui ,buồn không thể thiếu nhau. Chính thế những năm qua bản thân tôi đ tìm
nhiều cch để tạo dựng mối đồng thuận trong trường học như phát huy dân chủ trong
mọi công việc thông qua bàn bạc, trao đổi , thăm dị , tìm hiểu… từ đó những ý
tưởng đưa ra mọi người cng ủng hộ thực hiện đều vui vẻ , bên cạnh đó
muốn làm được việc đó thì vai trò của công đoàn cơ sở là vô cùng quan trọng .
3. Xây dựng công đoàn vững mạnh .
- Tạo điều kiện cho công đoàn hoạt động thuận lợi ,thường xuyên nề nếp sẽ
phát huy được vai trò chức năng của công đoàn trong trường học , từ đó công
đoàn sẽ hoạt động hiệu quả .Công đoàn cầu nối giữa các thành viên trong
trường học với nhau , công đoàn thực sự trung m đoàn kết , nơi mọi
người thể gửi gắm hy vọng được sự giúp đỡ mỗi khi khó khăn trở
ngại .
-Công đoàn giúp nhà trường , hiệu trưởng quản lý , điều hành dễ dàng hơn ,có
hiệu quả .Khi hiệu trưởng chỉ đạo bằng biện pháp hành chính ,thì công đoàn đã
khéo léo động viên ,khuyến khích và nhắc nhở tập thể và từng cá nhân cùng vui vẻ
hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất , nhẹ nhàng nhất , từ đó mỗi các nhân thấy
được rằng mình là một thành viên không thể thiếu hoặc thừa trong tập thể này ,
lẽ đó guồng máy hoạt động ngày càng tốt hơn đội ngũ đã trở thành lực
lượng quyết định thắng lợi công tác trong trường học .
Phát huy vai trò , vị trí của công đoàn sở trong trường học, xác định đặt vị trí
của công đoàn ngang bằng với nhà trường trong việc xây dựng đội ngũ và thực hiện
các hoạt động khác
Chính thế tôi luôn tạo điều kiện cho công đoàn hoạt động về mọi mặt , kể cả việc
hỗ trợ kinh phí cho một số hoạt động công đoàn tổ chức dành thời gian cho
hoạt động của công đoàn .
4. Phát huy vai trò của hội phụ huynh trong việc xây dựng đội ngũ vững mạnh
:
Hội phụ huynh trong trường học hoạt động theo qui chế điều lệ của hội . Hội
phụ huynh tham gia vào việc quản , giáo dục học sinh , tham gia công tác
hội hoá giáo dục . nhưng trong nhưng xnăm qua các trường tôi đã vận động hội
phụ huynh tham gia tích cực vào việc xây dựng đội ngũ trong nhà trường . Hội
phụ huynh thường xuyên động viên thăm hỏi thầy giáo khi trường cũng như
gia đình ,đặc biệt trong dịp lễ tết , ngày nhà giáo Việt nam 20-11 . Bên cạnh đó hội
phụ huynh thường xuyên trao đổi ,góp ý với đội ngũ về công tác giảng dạy , thực
__________________________________________________________________________________
Traàn xuaân Lung THCS Hoaøng vaên Thuï 2010
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Kinh nghieäm thöïc tieãn Kinh ngieäm xaây döïng ñoäi nguõ vöõng maïnh …
hiện nội qui , kỷ luật lao động , việc rèn luyện ,gi n phẩm chất nhà giáo để
luôn tấm ơng sáng cho học sinh noi theo , đặc biệt thực hiện tốt cuộc vận
động “Hai không với bốn nội dung do bộ giáo dục phát động từ năm học 2006-
2007. vậy trong nhà trường do tôi làm hiệu trưởng mối quan hệ giữa hội phụ
huynh đội ngũ rất tốt , ban chấp hành hội trở thành nơi để giáo viên tâm
sự ,trao đổi về công tác giáo dục ,rèn luyện học sinh cầu nối giữa nhà trường
cha mẹ học sinh , mối quan hệ giữa phụ huynh với thầy giáo ngày một
khăng khít ,có tác dụng tốt đến hoạt động giáo dục trong nhà trường .
- Hội phụ huynh tích cực tham gia vận động phụ huynh góp công sức ,tiền
của để xây dựng sở vật chất trường học , góp phần cùng nhà trường thực
hiện tốt phong trào xây dựng trường học thân thiện : Trong 2 năm qua hội đã
vận động phụ huynh góp vốn tông hoá 2000 m
2
sân trường, huy động vốn
đối ứng xây dựng công trình vệ sinh dành cho học sinh xây dựng 4 phòng
học cao tầng .
5. Chỉ đạo hoạt động chuyên môn thực hiên tốt chủ đề năm học “ Đổi mới công
tác quản lý , năng cao chất lượng giáo dục” và các chủ đề khác đã phát động
Bên cạnh các mối quan hệ trong trường thì hoạt động chuyên môn môi trường ,
là lĩnh vực để độ ngũ cán bộ giáo viên gắn kết nhau , cùng nhau hoàn thành nhiệm
vụ .Qua hoạt động chuyên môn từng nhân tự học tập lẫn nhau , trao đổi với
nhau ,bổ sung cho nhau những kinh nghiệm bài học để thực hiện tốt nhiệm vụ
chuyên môn, từng bước nâng cao chất lượng giờ dạy , cải tiến phương pháp giảng
dạy theo hướng đổi mới . Chính vậy việc chỉ đạo của hiệu trưởng với công tác
chuyên môn một cách khoa học sẽ góp phần không nhỏ vào việc xây dựng đội
ngũ khả năng chuyên môn vững vàng lực lượng nòng cốt trong hoạt động
chủ đạo của nhà trường .
-Trong những năm qua tôi luôn chỉ đạo công tác chuyên môn theo kế hoạch
cả năm học ,học kỳ và từng tháng bám sát sự chỉ đạo trực tiếp của phòng giáo
dục chương trình của bộ . Bên cạnh đó tăng cường công tác kiểm tra nội
bộ trường học theo chuyên đề , hoặc toàn diện đảm bảo 100% giáo viên được
kiểm tra chuyên đề từ 30%- 35 % được kiểm tra toàn diện với nhiều lực
lượng và đối tượng tham gia . Vì vậy đội ngũ giáo viên ngày một trưởng
thành .
- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào giảng dạy ,đầu kinh phí trang
bị máy tính cho các tổ chuyên môn ( 5/5 tổ máy tính riêng ) 100% các bộ
phận có máy tính ( Thư viện, Kế toán ,thủ quĩ, thiết bị ..)
- Vận động yêu cầu 100% giáo viên đăng thao giảng , hội giảng bằng
giáo án trình chiếu ( Đến nay 56/60 giáo viên đã tiết thao giảng giáo án
trình chiếu ; 6 giáo viên sử dụng thường xuyên )
6. Xây dựng cơ sở vật chất trường học , tạo cảnh quan khang trang Sạch-Đẹp
Nói về đội ngũ nếu ta chỉ nghĩ làm sao cho đội ngũ có phẩm chất đạo đức tốt ,
chính trị vững vàng, chuyên môn giỏi , tinh thần đoàn kết cao được thì đó chưa
chắc đã đã đúng nếu như điều kiện làm việc của đội ngũ , giáo viên chưa tốt thì sẽ
tác động không chỉ chất lượng học tập của học sinh mà còn ảnh ởng không
nhỏ đến tinh thần ,tình cảm của đội ngũ. Xác định được điều đó nên bản thân tôi
__________________________________________________________________________________
Traàn xuaân Lung THCS Hoaøng vaên Thuï 2010
3
Tải xuống 5,000₫ (8 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-09-08 20:31:39
Phần I : Đặt vấn đề Phần II : Qui trình ,giải pháp Phần III : Kết quả Phần IV : Bài học kinh nghiệm I. ĐẶT VẤN ĐỀ : Trường trung học cơ sở nằm trong hệ thống giáo dục phổ thông Việt nam đã được khẳng định trong luât giáo dục đã được ban hành năm 1996 và qua điều chỉnh bổ sung ,sửa đổi đến nay càng khẳng định vị trí của trường THCS trong hệ thống giáo dục Việt Nam .Trong giai đoạn hiện nay ,thời kỳ nước ta đang hội nhập toàn diện với thế giới sôi động, biến đổi về mọi mặt để nhà trường ngày càng phát triển theo đúng nguyên lý giáo dục của Đảng và quá trình đổi mới giáo dục phổ thông sao cho hoạt động Dạy – Học ngày càng hiệu quả và từng bước thực hiện tốt cuộc vận động “ Hai không ” và phong trào xây dựng “ Trường học thân thiện học sinh tích cực” do bô giáo dục đào tạo phát động. Qua nhiều năm công tác , nhiều năm làm hiệu trưởng trường THCS ,tuy thành tích của nhà trường chưa nhiều ,bản thân tôi thành công còn khiêm tốn , đôi có lúc có sai lầm trong quản lý Nhưng tôi thấy rằng có được những thành tích của trường thì vai trò của đội ngũ sư phạm vững mạnh là vô cùng quan trọng .Vì vậy tôi xin mạnh dạn viết ra một vài kinh nghiệm về công tác xây dựng đội ngũ trong trường học của tôi để các đồng nghiệp tham khảo ,bổ sung. Trong quá trình công tác tôi đã xác định và đã làm như sau .
— Xem thêm —
Bình luận