Nhúng
Toàn màn hình
/ 22
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (22 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-04-11 08:06:19
PHẦN MỞ ĐẦU Nền kinh tế nước ta đang trên chặng đường tồn tại và phát triển do Đảng và nhà nước lãnh đạo với chủ trương đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá sản xuất kinh doanh, nền kinh tế thị trường nhằm tạo ra tền đề sự nghiệp phát triển của đất nước để có một nền kinh tế phát triển vững chắc. sẽ làm thay đổi bộ mặt của toàn Xã Hội. Để góp phần đáng kể cho nền kinh tế và cũng áp dụng nhiều biện pháp cảI tiến kỹ thuật trong sản xuất, trong quản lý. Bộ mặt sản xuất đang đổi mới và có nhiều cố gắng vươn nên, nhưng từ khi quyết định số 439/QĐUB ngày 10/5/1997 Của UBND tỉnh Hưng Yên (HY) với 2 sáng lập viên là công ty may HY và công ty Đay HY về việc thành lập công ty may Phố Hiến, trước sự đổi mới chung của toàn ngành dệt may Việt Nam nói chung và của công ty May PHỐ HIẾN nói riêng, là 1 trong những doanh nghiệp là thanh niên của tổng công ty may Việt Nam tuy là công ty có nhiều chuyển biến phù hợp vói thị trường trong nước cũng như quốc tế, tạo bước đI vững chắc cho sự phát triển trong thời hiện nay là tiến tới tương lai. Để nhìn nhận một công ty có phát triển hay không thì có rất nhiều yếu tố giúp ta nắm bắt được tình hình của công ty đó, như là: yếu tố vốn, tiền lương, tài chính, trong đó nguyên vật liệu cũng nắm vai trò đánh giá cao về khả năng sản xuất của công ty, sản lượng nguyên vật liệu, nhập, xuất, tồn thể hiện công ty có mức sản xuất cao hay thấp. Vì vậy: Công tác quản lý nguyên vật liệu có thể cho ta thấy được tình hình thực tế sản xuất tại công ty. Trong quá trình thực tập tai công ty May Phố Hiến được sự giúp đỡ, hướng dẫn của các anh, chị trong phòng kế toán tài vụ. Bài báo cáo về công tác quản lý Nguyên vật liệu của em đã hoàn thành với các phần và nội dung sau: Phần I Quá trình hình thành, phát triển cơ cấu tổ chức của công ty May Phố Hiến. 1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty . 2. Hình thức sở hữu. 3. Cơ quan chủ quan. Một số liệu về vốn, số lượng lao động, cơ cấu tổ chức của Doanh Nghiệp, chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận trong doanhnghiệp. Phần II Thực trạng công tác quản lý nguyên vật liệu của công ty May Phố Hiến. Phần III Nhận xét và đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nguyên vật liệu tai công ty may Phố Hiến , tuy nhiên do thời gian thực tập và kiến thức có hạn nên bản báo cáo không tránh khỏi những nhận định chủ quan chưa toàn diện, em rất mong nhận được ý kiến đóng góp cà sự thông cảm của các thầy cô.
— Xem thêm —
Bình luận