Bài giảng Toán lớp 3 - Ôn tập về hình học

Số trang: 3
Mã số: 678922
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 3
Sao chép
Ôn tp v hình hc
I.Mc tiêu:
- Cng cv đưng gấp khúc và tính độ dài đưng gp khúc, v tính chu vi,
din tích hình ch nht.
- Cng c nhn dng hình vuông, hình t giác, hình tam giác qua bài
Đếm
hình và v hình”.
- Biết vn dng kiến thức đã hc vào cuc sng.
II. Đồ dùng dy - hc:
- GV: Phiếu bài tp 4
- HS: B đồ dùng học toán 3, tc k chia vch cm
III. Các hoạt động dy - hc:
Ni dung Cách thc tiến hành
A.Kim tra bài cũ: (4 phút)
- Nhc tên các hình đã hc
B.Bài mi:
1, Gii thiu bài: (2 phút)
2, Luyn tp: ( 31 phút )
Bài 1:
H: Nêu ni tiếp nhc li (4 em)
H: Nhn xét.
G: Nhận xét đánh giá.
G: Gii thiu qua KTBC
H: Nêu yêu cu bài tp 1( a, b)
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
a. Tính độ dài đường gp khúc ABCD
AB = 34cm, BC = 12cm, CD = 40cm
b.Tính chu vi hình tam giác MNP
Bài 2: Đo độ dài mi cnh ri tính chu
vi hình ch nht ABCD
Bài 3: Trong hình bên có bao nhiêu
hình vuông, có bao nhiêu hình tam giác.
Bài tp 4: Kẻ thêm 1 đoạn thng vào
H: Quan sát hình xác định các đoạn
độ dài mi đon
H: Lên bng tính ( 2 em), nêu rõ kết qu
H: Làm bài vào v, nêu ming kết qu.
H+G: Nhận xét, đánh giá, củng c li
cách tính độ dài đường gp khúc, chu vi
hình tam giác.
G: Nêu yêu cu
H: Nhc li cách tính chu vi hình ch
nht.
H: Lên bảng đo và tính( 1 em)
- Lp làm vào VBT
G: Quan sát, un nn
G: Nhận xét, đánh giá.
H: Đọc bài toán, nêu yêu cu bài tp
H: Quan sát hình, đếm s hình vuông,
hình tam giác.
H: Nêu ming kết qu( 2 em).
H+G: Nhận xét, đánh giá.
H: Nêu yêu cu BT
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
mi hình sau để được”
a. Ba hình tam giác
b. Hai hình t giác
3. Cng c, dn dò: ( 3 phút )
H+G: Phân tích, xác đnh rõ yêu cu
ca bài
G: Phát phiếu HT
H: Thc hin theo nhóm( 4 nhóm)
- Đại din nhóm trình bày
H+G: Nhận xét, đánh giá các nhóm.
G: Cng c li ND bài
G: Nhận xét, đánh giá. Giờ hc
Hướng dn làm BT; 1,2,3
Tải xuống 5,000₫ (3 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-27 09:29:32
Củng cốvề đường gấp khúc và tính độ dài đường gấp khúc, về tính chu vi, diện tích hình chữ nhật. - Củng cố nhận dạng hình vuông, hình tứ giác, hình tam giác qua bài “ Đếm hình và vẽ hình”. - Biết vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống.
— Xem thêm —