Nhúng
Toàn màn hình
/ 9
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (9 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-17 14:13:38
Kiến thức : - HS nắm được nét nổi bật của tỉnh hình Việt Nam1867. Nét chính của tiến trình Pháp đánh Bắc Kỳ lần thứ nhất. Ghi nhớ tấm gương của Nguyễn tri Phương. - Ghi nhớ nhửng nét chính kháng chiến chống Pháp của nhân dân Bắc Kỳ (1873- 1874), đặc biệt trận Cầu Giấy 1873 - Hiều được vì sao triều dình Huế lại ký hiệp ước Giáp Tuất 1873 - Nét chính của quá trình Pháp xâm lược Bắc Kỳ lần thứ hai. Ghi nhớ tấm gương của Hoàng Diệu - Những nét chính kháng vhiến chống Pháp của Nhân dân Bắc Kỳ (18821884),đặc biệt trân Cầu Giấy 1883 - Hiểu được vì sao với hiệp ước Pa – tơ- nốt, triều đình phong kiến Huế đã sụp đổ ?
— Xem thêm —