Bài giảng Toán lớp 3 - CHIA SỐ CÓ BA CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

Số trang: 4
Mã số: 670884
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 4
Sao chép
CHIA S CÓ BA CH S CHO S CÓ MT CH S
I) Mục đích, yêu cầu
- Giúp H biết cách thc hin phép chia s có 3 ch s cho s có 1 ch s
- Rèn cho HS kĩ năng tính toán nhanh loại toán này
II) Đồng dy - hc
- GV: Bài tp 3 ,viết ra bng ph
- HS: SGK, v ô li
III)c hoạt động dy - hc
Ni dung Cách thc tiến nh
A) KT bài cũ (4): Đặt tính và tính
77 : 3
87 : 3
B) Dy bài mi
1) Gii thiu bài (1’)
2) Gii thiu phép chia (10’)
648 : 3
H: Lên bng tính ( 2 em )
Lp làm nháp
H: Nhn xét
T: Đánh giá
T: Nêu mục đích , yêu cầu gi hc
T: Nêu phép tính 648 : 3
H: Lên bảng đặt tính
T: Hướng dn tính t trái sang phi theo
3 bước nhm ( chia , nhân , tr ) mi ln
chia được 1 ch s thương
+ Tìm ch s th nht ca thwong ( 1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
648 3
6 216
04
3
18
18
0
Vy 648 : 3 = 216
236 : 5 = ?
236 5
20 47
36
35
1
Vy 236 : 5 = 47 (dư 1)
3) Thc hành ( 22 P)
Bài 1(9’): Tính
a. 872 4 b. 457 4
em)
+ Tìm ch s th 2 của thương
+ Tìm ch s của thương
T: Kết lun : Vậy đây là phép chia hết
T: Hướng dn H thc hin tng ln chia
+ Tìm ch s th nht của thương
+ Tìm ch s th 2 của thương
Vy phép chia còn dư 1 đây là phép
chia có
H: Nhc li cách chia ( 2 em)
H: Làm bài vào v
H: Lên cha bài trên bng ( 8 em)
C lp nhận xét . Đối chiếu Kq đổi
v KT chéo
Các nhóm báo cáo KQ KT
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
8 218 4 114
07 05
4 4
32 17
32 16
0 1
…… ………..
Bài 2 ( 6’) : Tóm tt
9 H xếp : 1 hàng
234 H xếp …hàng ?
……
Bài 3 ( 10’ ) : Viết theo mu
T: Cht ND bài 1 : Chia s có 3 ch s
cho 1 s
a. Chia hết
b. Chia có dư
H: Đc thm bài
T: Bài toán cho biết gì ? Yêu cu tìm gì
H: Gii và cha
T: Chấm điểm bài 1 , 2
H: Nêu cách làm bài mu ( 2 em)
H: Làm bài vào v
H: Thi chai trên bng ( 3 em)
C lp nhn xét
T: Cht gim 1 số đơn đi một s ln
T: Cht ND BT và nhc li cách chia s
có 3 ch s
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-17 15:22:29
Giúp H biết cách thực hiện phép chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số - Rèn cho HS kĩ năng tính toán nhanh loại toán này II) Đồ dùng dạy - học - GV: Bài tập 3 ,viết ra bảng phụ - HS: SGK, vở ô li
— Xem thêm —