Nhúng
Toàn màn hình
/ 0
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-17 15:54:25
Biết tô đúng mẫu chữ, cỡ chữ các chữ số từ 0 đến 9 - Viết nhanh, đẹp, đúng các vần: ăn, uân, oăt, oăc . Các từ ngữ: thân thiết, huân chương, nhọn hoắt, ngoặc tay - Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. II.Đồ dùng dạy - học: - GV: Mẫu chữ, bảng phụ - HS: Bảng con, phấn. Khăn lau bảng, vở tập viết.
— Xem thêm —