Thông tư số 3-BYT/TT

Số trang: 2
Mã số: 668682
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 2
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-17 17:54:47
Thông tư số 3-BYT/TT về việc sửa đổi các mức phụ cấp đối với cán bộ nhân viên ngành y tế làm công tác phẫu thuật, thường trực và chống dịch do Bộ Y tế ban hành
— Xem thêm —