Giáo án anh văn lớp 12 - Unit 6 - WRITING

Số trang: 3
Mã số: 668178
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 3
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-24 23:44:54
Objectives: 1. Knowledge: write a formal letter of job application 2. Skill: writing 3. Educational aim: By the end of this lesson, students will be able to write a formal letter of job application. Teaching aids: chalk, blackboard, real objects. Procedure: T Contents Teacher’s activities Students’activit ies 5’.
— Xem thêm —