Tóan 1 - SỐ 0 TRONG PHÉP TRỪ

Số trang: 7
Mã số: 667303
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 7
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-27 16:26:59
Tên Bài D y : S 0 TRONG PHÉP TR I. M C TIÊU : + Giúp h c sinh : - Bư c nhau, m t s tr h p này - T p bi u th tình hu ng trong tranh b ng phép tính tr thích h p . II. DÙNG D Y H C : u n m ư c 0 là k t qu c a phép tính tr có 2 s b ng ó, và bi t th c hành tính trong các trư ng i 0 cho k t qu là chính s + Tranh như SGK / 61 – B th c hành toán + Tranh bài t p s 3 / 61 III. CÁC HO T 1. n nh : dùng h c t p NG D Y H C CH Y U : + Hát – chu n b 2.Ki m tra bài cũ : +G i 3 h c sinh c l i b ng c ng tr trong ph m vi 5 v Bài t p toán + Giáo viên nh n xét bài làm c a h c sinh + S a bài t p 3 trên b ng l p. ( 3 h c sinh lên b ng ) + Nh n xét bài cũ - Ktcb bài m i 3. Bài m i : TG HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH Ho t ng 1 : Gi i thi u s 0 trong phép tr . u bài d y -H c sinh l p l i u bài Mt :H c sinh n m ư c n i dung bài , . -Giáo viên gi i thi u bài – ghi -Gi i thi u phép tr : 1- 1 =0 u bài lên b ng
— Xem thêm —