Tiết 36-37. THỰC HÀNH: KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH CHỈNH LƯU CỦA ĐIÔT BÁN DẪN VÀ ĐẶC TÍNH KHUẾCH ĐẠI CỦA TRANZITO

Số trang: 6
Mã số: 666070
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 6
Sao chép
Tiết 36-37. THỰC HÀNH: KHẢO SÁT ĐẶC
TÍNH CHỈNH LƯU CỦA
ĐIÔT BÁN DẪN VÀ ĐẶC TÍNH KHUẾCH ĐẠI
CỦA TRANZITO
Ngy son: 20-12-2010
I. MC TIÊU
1. Kiến thức
+ Biết được cấu tạo của điôt bán dẫn và giải thích
được tác dụng chỉnh lưu dòng điện của nó.
+ Biết cách khảo t đặc tính chỉnh lưu dòng điện
của điôt bán dẫn. Từ đó đánh giá được tác dụng chỉnh
lưu của điôt bán dẫn.
+ Biết được cấu tạo của tranzito và giải thích được
tác dụng khuếch đại dòng điện của nó.
+ Biết cách khảo sát tính khuếch đại dòng của
tranzito. T đó đánh g được tác dụng khuếch đại
dòng của tranzito.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
2. Kĩ năng
+ Biết cách lựa chọn, s dụng các dụng c điện,
các linh kin điện thích hợp và mắc chúng thành mt
mạch điện đ tiến hành khảo sát đặc tính chỉnh lưu
dòng điện của điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại
dòng của tranzito.
+ Biết cách đo và ghi kết quả đo để lập bảng số liệu
hoặc vẽ đồ thị biểu diễn đặc tính chỉnh lưu dòng điện
của điôt bán dẫn đặc tính khuếch đại dòng của
tranzito.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
+ Phbiến cho học sinh nhng nội dung cần phải
chuẩn bị trước buổi thực hành.
+ Kim tra các dụng cụ thí nghiệm cần thiết cho
bài thực hành. Làm thử trước các nội dung thực hành.
2. Học sinh:
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
+ Đọc kĩ nội dung bài thực hành.
+ Chuẩn bị báo cáo thí nghiệm theo mẫu cho sn
cuối bài thực hành.
III. TIẾN TRÌNH DY HC
Tiết 1
A. KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH CHỈNH LƯU CỦA
ĐIÔT BÁN DẪN
Hoạt động 1 (10 phút) : Tìm hiểu cơ sở lí thuyết.
+ Giáo viên gọi học sinh nêu tính chất đặc biệt của
lớp tiếp xúc n-p của chất bán dẫn và nêu nhận xét.
+ Một học sinh khác nhận t mối quan hệ giữa U
I khi sdụng điôt thuận điôt ngược và dđoán
đồ thị U(I) trong hai trường hợp.
Hoạt động 2 (10 phút) : Giới thiệu dụng cụ đo.
+ Giới thiệu cách sử dụng đồng hồ đa năng hiện số.
+ Giới thiệu các dụng cthí nghiệm trên hình v
18.3; 18.4 sgk.
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-18 12:02:37
Tiết 36-37. THỰC HÀNH: KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH CHỈNH LƯU CỦA ĐIÔT BÁN DẪN VÀ ĐẶC TÍNH KHUẾCH ĐẠI CỦA TRANZITOMỤC TIÊU 1. Kiến thức + Biết được cấu tạo của điôt bán dẫn và giải thích được tác dụng chỉnh lưu dòng điện của nó. + Biết cách khảo sát đặc tính chỉnh lưu dòng điện của điôt bán dẫn. Từ đó đánh giá được tác dụng chỉnh lưu của điôt bán dẫn.
— Xem thêm —