ĐƯỜNG LỐI CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG TA

Số trang: 0
Mã số: 665746
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-18 07:08:28
Đặc điểm tình hình thế giới: Đại hội VIII đã chỉ rõ: tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp và chứa đựng những yếu tố khó lường. Đồng thời nêu rõ 5 đặc điểm nổi bật của thế giới hiện nay là:
— Xem thêm —