Giáo án Vật Lý lớp 8: ÔN TẬP CHƯƠNG: CƠ HỌC

Số trang: 3
Mã số: 664034
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 3
Sao chép
ÔN TẬP CHƯƠNG: CƠ HỌC
I/Mục tiêu:
1/Kiến thức:
H thống lại nhng kién thức cơ bản của phần cơ học.
2/K năng:
Vn dụng kiến thức để giải các BT
3/Thái độ:
Ổn định,tập trung trong tiết ôn.
II/Chuẩn bị:
Giáo viên và học sinh nghiên cu kĩ SGK
III/Giảng dạy:
1/Ổn định lớp:
2/Kim tra:
a.Bài cũ:
GV:Em hãy đọc thuộc lòng phn ghi nh SGK?Lấy d một vt chuyển
hoá t động năng sang thế năng.
HS:Tr li.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
GV:Nhận xét,ghi đim
b.S chun b của học sinh cho bài mi
3. Tình hung bài mi:
Để h thng lại toàn b kiến thức của chương. Để giúp các em khắc
sâu hơn v kiến thức của chương này, hôm nay ta vào tiết ôn tập:
4. Bài mới:
PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG
HOT ĐỘNG 1:
Ôn tập phần lý thuyết:
GV: Chuyển động cơ học là gì?
HS: Là sthay đổi vị trí theo thời gian của
vật này so vi vật khác.
GV: Hãy lấy một ví dụ về chuyển động?
HS: Đi bộ, đi xe đạp.
GV: y viết ng thức tính vận tốc? đơn
vị?
HS: Trlời
GV: Chuyển động không đều là gì?
HS: Là CĐ có vận tốc thay đổi.
1. thuyết:
1. Chuyn động cơ học là gì?
2. Hãy ly một dụ về chuyển
động
3. Hãy viết ng thức nh vận
tốc, đơn vị vận tốc?
4. Chuyn động kng đều là gì?
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
GV: y nêu các đặc điểm của lực và cách
biểu diễn lực bằng véctơ?
HS: Trlời
GV: Thế nào là 2 lc cân bằng?
HS: Là 2 lực ngược hướng và cường độ
bằng nhau.
GV: Hãy phát biểu định luật về công?
HS: Nêu như ở sgk
GV: Công suất cho ta biết gì?
HS: Cho ta biết khối lượng của công việc
làm trong một thời gian.
GV: Thế nào là sự bào toàn cơ năng
HS: Nêu ĐL ở sgk
HOT ĐỘNG 2:
Ôn phần bài tập:
GV: Hãy chọn câu trả lời đúng:
- hai lực cùng pơng, ngược chiều, cùng
độ lớn là hai lực gì?
HS: Cân bằng
GV: Một ôtô chuyển động bỗng dừng lại,
5. Hãy nêu đặc điểm và ch biu
diễn lực bằng vectơ.
6. Thế nào hai lc cân bằng
7. Hãy phát biểu định luật về
công?
8. Công suất cho ta biết gì?
9. Thế nào là s bảo toàn
năng.
II/ Bài tập:
1. bài tập 1 trang 65 skg
Giải:
Tải xuống 5,000₫ (3 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-25 02:59:22
I/Mục tiêu: 1/Kiến thức: Hệ thống lại những kién thức cơ bản của phần cơ học. 2/Kỉ năng: Vận dụng kiến thức để giải các BT 3/Thái độ: Ổn định,tập trung trong tiết ôn. II/Chuẩn bị: Giáo viên và học sinh nghiên cứu kĩ SGK III/Giảng dạy: 1/Ổn định lớp: 2/Kiểm tra: a.Bài cũ: GV:Em hãy đọc thuộc lòng phần ghi nhớ SGK?Lấy ví dụ một vật chuyển hoá từ động năng sang thế năng. HS:Trả lời.
— Xem thêm —