Phương pháp dạy tiếng việt ở Tiểu học 4

Số trang: 0
Mã số: 663451
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-16 11:34:36
Phương pháp dạy tiếng việt ở Tiểu học_4Mục tiêu, nhiệm vụ của phân môn Chính tả quy định nội dung và phương pháp dạy học chính tả. Mức độ thành công trong dạy học chính tả sẽ được đánh giá bằng cách đối chiếu kết quả đạt được với mục tiêu, nhiệm vụ của phân môn.
— Xem thêm —