Giáo án Toán 12 ban cơ bản : Tên bài dạy : LÔGARIT

Số trang: 0
Mã số: 662864
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-15 23:58:05
Giáo án Toán 12 ban cơ bản : Tên bài dạy : LÔGARITI) Mục tiêu: 1) Về kiến thức : - Biết khái niệm lôgarit cơ số a (a 0, a  1) của một số dương - Biết các tính chất của logarit (so sánh hai lôgarit cùng cơ số, qui tắc tính lôgarit, đổi cơ số lôgarit) - Biết các khái niệm lôgarit thập phân, số e và lôgarit tự nhiên 2) Về kỹ năng: - Biết vận dụng định nghĩa để tính một số biểu thức chứa lôgarit đơn giản - Biết vận dụng các tính chất của lôgarit vào các bài tập biến đổi
— Xem thêm —
Từ khóa: Logarit