LUYỆN TẬP SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN - SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN

Số trang: 8
Mã số: 661138
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 8
Sao chép
LUYỆN TẬP.
I.MỤC TIÊU.
+Củng cố điều kiện để một phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn
hoặc số thập phân vô hạn tuần hoàn.
+Luyện kỹ năng viết 1 phân số dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc số thập phân
vô hạn tuần hoàn.
+Trung thực, nghiêm túc trong học tập.
II.CHUẨN BỊ.
1.Giáo viên.
-Bảng phụ, phấn màu.
2.Học sinh.
-Bảng nhóm, bút dạ.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC.
1.Ổn định tổ chức.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
-Kiểm tra sĩ số : 7A: /38. Vng:
....................................................................................................................................
...
7B: /37. Vắng:
....................................................................................................................................
...
2.Kim tra.
HS1.Điều kiện để một phân số viết
được dưới dạng số thập phân hữu hạn
hoặc số thập phân vô hạn tuần hoàn.
GV nhận xét, cho điểm HS.
HS1.Lên bảng thực hiện.
HS dưới lớp nhận xét, bổ sung …
3.Bài mới.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1. Chữa bài tập.
Dạng 1. Viết phân số hoặc 1 thương
dưới dạng số thp phân.
Viết các phân số
1 1
;
99 999
dưới dạng
Bài 69.Tr.35.SGK.
HS dùng máy tính để chia rồi nêu kết
quả.
a) 8,5 : 3 = 2,8(3)
b) 18,7 : 6 = 3,11(6)
c) 58 : 11 = 5,(27)
d) 14,2 : 3,33 = 4,(264)
Bài 71 SGK.Tr.35.
Hoc sinh làm bài
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-14 12:07:21
LUYỆN TẬP SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN - SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀNCủng cố điều kiện để một phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc số thập phân vô hạn tuần hoàn. +Luyện kỹ năng viết 1 phân số dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc số thập phân vô hạn tuần hoàn. +Trung thực, nghiêm túc trong học tập.
— Xem thêm —