Bài giảng môn học thực vật rừng

Số trang: 98
Mã số: 660871
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 98
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-14 07:42:09
. Khái niệm về môn học Cây rừng. . Vị trí và quan hệ của môn học Môn học Cây rừng là môn khoa học cơ sở vừa có tính chất chuyên môn. Trong thực tiễn các t- liệu về thực vật rừng là luận cứ để thiết kế trồng rừng, đánh giá đa dạng sinh học, lập danh mục thực vật, điều chế khai thác rừng
— Xem thêm —