Bài giảng: HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

Số trang: 159
Mã số: 660799
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 159
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-14 06:01:52
Hệ thống là một khái niệm thường được sử dụng trong đời sống và chúng ta có thể xem “hệ thống là một tập hợp các thành phần phối hợp với nhau để hoàn thành một loạt các mục tiêu”.
— Xem thêm —