Khái niệm về mặt tròn xoay

Số trang: 18
Mã số: 660203
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 18
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-13 11:42:14
Chương II MẶT NÓN-MẶT TRỤ-MẶT CẦU §1. KHÁI NIỆM VỀ MẶT TRÒN XOAY Mặt cầu Mặt xuyến Chương II MẶT NÓN-MẶT TRỤ-MẶT CẦU I MẶT NÓN TRÒN XOAY 1. Định nghĩa Cho 2 đường thẳng  và l cắt nhau tại O và không vuông góc với nhau. Mặt tròn xoay sinh bởi l khi quay quanh  gọi là mặt nón tròn xoay (mặt nón)  gọi là trục. l gọi là đường sinh. r gọi là bán kính.
— Xem thêm —
Từ khóa: mặt tròn xoay