Chương 2: Nhân hai số nguyên cùng dấu Lớp 6

Số trang: 0
Mã số: 659714
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-12 12:21:26
Chương 2: Nhân hai số nguyên cùng dấu_Lớp 6Yêu cầu trọng tâm: - Học sinh hiểu quy tắc nhân hai số nguyên - Học sinh biết vận dụng quy tắc dấu để tính tích hai số nguyên Cơ sở vật chất. - Máy tính , máy chiếu....... Tổ chức lớp: Nhóm Máy tính Nhóm hoạt động 1 Nhóm hoạt động 2 IV. Công việc Công cụ
— Xem thêm —