Quy hoạch tuyến tính

Số trang: 119
Mã số: 657297
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 119
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-09 14:12:37
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC CHƯƠNG CHƯƠNG I :  LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH I- GIỚI THIỆU BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH   1- Bài toán vốn đầu tư   2- Bài toán lập kế hoạch sản xuất   3- Bài toán vận tải II- ĐỊNH NGHĨA VÀ NHỮNG KẾT QUẢ CƠ BẢN   1- Quy hoạch tuyến tính tổng quát   2- Quy hoạch tuyến tính dạng chính tắc   3- Phương án   4- Đa diện lồi các phương án khả thi - Phương pháp hình học III- MỘT VÍ DỤ MỞ ĐẦU IV- DẤU HIỆU TỐI ƯU   1- Ma trận cơ sở - Phương án cơ sở - Suy biến   2- Dấu hiệu tối ưu   CHƯƠNG II : GIẢI THUẬT ĐƠN HÌNH I- GIẢI THUẬT ĐƠN HÌNH CƠ BẢN   1- Cơ sở lý thuyết   2- Định lý về sự hội tụ   3- Giải thuật đơn hình cơ bản   4- Chú ý trong trường hợp suy biến II- GIẢI THUẬT ĐƠN HÌNH CẢI TIẾN   1- Một cách tính ma trận nghịch đảo   2- Quy hoạch tuyến tính dạng chuẩn   3- Giải thuật đơn hình cải tiến   4- Phép tính trên dòng - Bảng đơn hình III- PHƯƠNG PHÁP BIẾN GIẢ CẢI BIÊN   1- Bài toán cải biên   2- Phương pháp hai pha   3- Phương pháp M vô cùng lớn
— Xem thêm —
Từ khóa: tuyến tính