Giáo án anh văn lớp 12 - Unit 10: ENDANGERED SPECIES - Lesson 1: Reading

Số trang: 9
Mã số: 657189
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 9
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-14 00:27:58
By the end of the lesson the students will be able to: Get the reason why some plants and animals are in danger. Know some vocabularies related to endangered species. Get the meaning of the words in the context. Read for detail ideas
— Xem thêm —