Báo cáo thực tập kế toán bán hàng và Xác định kết quả bán hàng làm chuyên đề

Số trang: 76
Mã số: 656362
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 76
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-08 12:09:39
Bán hàng là khâu cuối cùng và cũng là khâu quan trọng nhất của quá trình kinh doanh . Nó là chiếc cầu nối giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng vì thông qua đó nhà sản xuất có thể tìm hiểu nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng để từ đó có được những định hướng phù hợp cho sản xuất kinh doanh . T r ng Cao ng KT - KT Th i Bnh * * * Bo co thc tp tt nghi p Mc lc tran Li ni 3 PhnI Nhng v l lun chung v t chc cng tc bn hng v xc nh kt qu kinh doanh ti cng ty tnhh hp thnh 5 I S cn th i t phi t chc cng tc k ton bn hng hng xc nh kt qu bn hng cng ty TNH H Hp Thnh 5 1 V t r cng tc k ton bn hng v xc nh kt qu kinh doanh ti cng ty TNH H Hp Thnh 5 2 Cc ph ng thc bn hng 6 3 Ph ươ ng php tnh gi vn hng xut bn 6 I I Ni dung t chc cng tc bn hng v xc nh kt qu hng ti Cng ty TNH H Hp Thnh 7 1 Chng t k ton s dng 7 2 T chc cng tc k ton chi t i t doanh thu bn hng , gi vn hng bn,cc khon gim t r doanh thu, chi ph bn hng, ch phi qu l doanh nghip ti cng ty TNH H Hp Thnh 8 I I I K ton tng hp bn hng v xc nh kt qu bn hng ti cng ty TNH H Hp Thnh 11 1 Ti khon k ton s dng 11 2 Trnh t k ton tng hp bn hng v xc nh kt qu bn hng 11 Phn I I Thc t rng t chc cng tc k ton bn hng , xc nh kt qu bn hng 13 I Khái quát chung v công ty TNHH h p thànhề ợ 13 SV: NGUY N TH SAO MAI L P: K7B2 Ễ Ị Ớ 1 T r ng Cao ng KT - KT Th i Bnh * * * Bo co thc tp tt nghi p 1 Quá trình hình thành và phát tri n c a công tyể ủ 13 2 Tình hình tài chính c a doanh nghi p trong 3 năm ủ ệ 2007,2008,2009 15 3 T ình hình t ch c công tác k toán t i công ty TNHH ổ ứ ế ạ H p Th ợ nh 18 II Ph ng pháp k toán ươ ế 23 1 Lp chng t k ton 23 2 K ton chi t i t doanh thu bn hng 32 Phn I I I Ph ng h ng hon thin cng tc k ton bn hng v xc nh kt qu bn hng, mt s gii php tng doanh thu bn hng ti cng ty tnhh Hp Thnh 43 1 N hn xt khi qut v cng tc k ton bn hng v xc nh kt qu bn hng ti cng ty 43 2 Mt s gii php hon th in cng tc k ton bn hng v xc nh kt qu bn hng ti cng ty tnhh h ợ p t hnh 45 Kt Lun 47 Nhn xt ca n v thc tp 48 Nhn xt ca gio vin h ng dn 49 SV: NGUY N TH SAO MAI L P: K7B2 Ễ Ị Ớ 2 T r ng Cao ng KT - KT Th i Bnh * * * Bo co thc tp tt nghi p Lêi nãi ®Çu Ngày nay khi đ t n c ta đã tr thành thành viên chính th c c a tấ ướ ở ứ ủ ổ ch c th gi i WTO , và đang trong ti n trình h i nh p kinh t qu c t . Đó là ứ ế ớ ế ộ ậ ế ố ế cánh c a m ra nhi u c h i nh ...
— Xem thêm —
Bình luận