Bài giảng chuyên ngành trồng trọt Chương 2 phản ứng cây rau với điều kiện ngoại cảnh

Số trang: 76
Mã số: 655200
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 76
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-07 10:22:10
Có nguồn gốc ôn đới Phần lớn là các loại rau ăn rễ, thân, lá, hồi hoặc cụm hoa Chống chịu lạnh tốt Nhiệt độ đêm thích hợp cho sinh ưởng phát triển: dưới 180C Hạt có thể nảy mầm ở điều kiện nhiệt ộ đất thấp Hệ rễ ăn nông Hình thái cây thấp bé Rau 2 năm trổ ngồng trong điều kiện ạnh kéo dài Bảo quản được ở nhiệt độ 00C Sản phẩm rau không bị ảnh hưởng ạnh ở nhiệt độ 0 – 100C Có nguồn gốc nhiệt đới, á nhiệt dới Phần lớn là rau ăn quả và một sô loạ rau ăn lá (rau đay, muống, mồng tơi,…) Chịu nóng tốt, kém chịu lạnh Nhiệt độ đêm thích hợp cho sinh trưở phát triển: trên 180C Hạt nảy mầm ở nhiệt độ cao Hệ rễ ăn sâu Hình thái cây lớn Không bảo quản được ở nhiệt độ 00C Sản phẩm rau bị ảnh hưởng lạnh ở nhiệt độ < 100C Có nguồn gốc ôn đới Phần lớn là các loại rau ăn rễ, thân, lá, hồi hoặc cụm hoa Chống chịu lạnh tốt Nhiệt độ đêm thích hợp cho sinh ưởng phát triển: dưới 180C Hạt có thể nảy mầm ở điều kiện nhiệt ộ đất thấp Hệ rễ ăn nông Hình thái cây thấp bé Rau 2 năm trổ ngồng trong điều kiện ạnh kéo dài Bảo quản được ở nhiệt độ 00C Sản phẩm rau không bị ảnh hưởng ạnh ở nhiệt độ 0 – 100C Có nguồn gốc nhiệt đới, á nhiệt dới Phần lớn là rau ăn quả và một sô loạ rau ăn lá (rau đay, muống, mồng tơi,…) Chịu nóng tốt, kém chịu lạnh Nhiệt độ đêm thích hợp cho sinh trưở phát triển: trên 180C Hạt nảy mầm ở nhiệt độ cao Hệ rễ ăn sâu Hình thái cây lớn Không bảo quản được ở nhiệt độ 00C Sản phẩm rau bị ảnh hưởng lạnh ở nhiệt độ < 100C
— Xem thêm —