Chuyên đề 16 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ

Lượt xem: 26194
Số trang: 66
Mã số: 654541
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 66
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-05 17:23:41
Chuyên đề 16   QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN VIỆT NAM
— Xem thêm —