Công ước luật Biển 1982

Số trang: 220
Mã số: 651793
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 220
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-03 14:39:48
CÁC QUỐC GIA THÀNH VIÊN CỦA CÔNG ƯỚC Với lòng mong muốn giải quyết, trên tinh thần hiểu biết và hợp tác với nhau, mọi vấn  đề liên quan  đến luật biển, và ý thức  được tầm vóc lịch sử của Công ước là một cống hiến quan trọng vào việc giữ gìn hòa bình, công lý và tiến bộ cho tất cả các dân tộc trên thế giới; 
— Xem thêm —