Giải phẫu người Hệ tiêu hoá

Số trang: 9
Mã số: 646433
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 9
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-10-30 03:45:48
I- ÐẠI CƯƠNG VỀ QUÁ TRÌNH TIÊU HÓAII- CẤU TRÚC CỦA HỆ TIÊU HÓA CỦA NGƯỜI1- Xoang miệng     2- Thực quản và dạ dầy    3- Ruột non4- Ruột già  5- Hệ tiêu hóa ở động vật nhai lại        III- SỰ TIÊU HÓA BẰNG ENZIM Ở NGƯỜI       1- Sự tiêu hóa carbohydrat        2- Sự tiêu hóa protein     3- Sự tiêu hóa lipid          4- Sự tiêu hóa acid nhân
— Xem thêm —