Giáo án toán lớp 5 - Tiết 157: LUYỆN TẬP

Số trang: 3
Mã số: 641052
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 3
Sao chép
Giáo án toán lớp 5 - Tiết 157: LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu: Giúp Hs ôn tập, củng cố về:
- Tìm tỉ số phần trăm của hai số; thực hiện các
phép tính cng, trừ các tỉ số phần trăm.
- Giải bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm.
II. Đồ dùng dy học:
III. Các hot động dy học chủ yếu:
1. Kim tra bài cũ: (4’) Yêu cầu Hs làm bài tập
sau: Một lớp học 12 Hs nữ và 15 Hs nam. Hi
số Hs nữ bằng bao nhiêu phần trăm số Hs nam?
- Sửa bài, ghi điểm, nhận xét việc kiểm tra bài cũ.
2. Luyện tập:
* Giới thiệu bài mới: (1’)
T.gi
an
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học
sinh
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
08
07
1: Củng cố cách tìm tsố phn
trăm ca hai s.
Bài 1/165:
-GV gọi Hs nêu yêu cầu đề và đọc
phn chú ý.
-GV hưng dn để Hs hiểu đưc
ch viết t sphần trăm và số thp
phân (như SGK).
-Yêu cu Hs làmi vào v.
-Cha bài, cho Hs nhc lại cách tìm
t sphn trăm ca hai số.
2: Cng cố các kĩ ng cộng,
trtỉ s phần trăm.
Bài 2/165:
-Yêu cu Hs làmi vào v.
-Chấm, sửa bài, nhận xét. Yêu cầu
Hs trình bày cách làm: Cộng trừ như
-Nêu yêu cầu, đọc
chú ý.
-Theo i, trả lời.
-Làm bài vào vở.
-Nhận xét, nêu
cách tìm tỉ số phần
trăm.
-Làm bài vào vở.
-Nhận xét, trình
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
18
02
với số thp phân, viết thêm hiệu
% vào bên phi kết qu tìm được.
3: Cng ckĩ năng gii toán có
liên quan đến tỉ s phần trăm.
Bài 3/165:
-GV gi Hs đọc đ, nêu tóm tt.
-Yêu cu Hs mi vào v.
-Chấm, sa bài, nhận xét.
Bài 4/165:
-u cầu Hs đc đề.
-u cu Hs tho lun nhóm đôi đ
tìm ch gii. Khuyến khích tìm các
cách gii khác nhau.
-Sa bài, nhn xét.
4: Củng cố, dặn dò.
-Yêu cu Hs nêu cách m t số
bày cách làm.
-Đọc đề, nêu tóm
tắt.
-Làm bài vào vở.
-Nhận xét.
-Đọc đề.
-Thảo luận nhóm
đôi, tìm cách giải.
-Nhận xét.
-Tr li.
Tải xuống 5,000₫ (3 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-25 21:01:01
Mục tiêu: Giúp Hs ôn tập, củng cố về: - Tìm tỉ số phần trăm của hai số; thực hiện các phép tính cộng, trừ các tỉ số phần trăm. - Giải bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm. II. Đồ dùng dạy học:
— Xem thêm —