Bài 19: Vẽ tranh Đề tài Sân trường em giờ ra chơi

Số trang: 3
Mã số: 639576
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 3
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-14 07:04:24
I/ Mục tiêu - Học sinh biết quan sát các hoạt động trong giờ ra chơi ở sân trường. - Biết cách vẽ tranh đề tài Sân trường em giờ ra chơi- Vẽ được tranh theo cảm nhận riêng. II/ Chuẩn bị GV: - Sưu tầm tranh, ảnh về hoạt động vui chơi của học sinh ở sân trường. - Bài vẽ của học sinh năm trước. HS : - Sưu tầm tranh,ảnh về h/động vui chơi của HS.Vở tập vẽ 2 - Bút chì, màu vẽ, tẩy. III/ Hoạt động dạy – học 1.Tổ chức. (2’) 2.Kiểm tra đồ dùng. 3.Bài mới. - Kiểm tra sĩ số lớp. - Kiểm tra đồ dùng học vẽ, Vở tập vẽ 2. a.Giới thiệu - GV g/thiệu tr/ảnh có n/dung sân trường giờ ra chơi để HS nhận biết được cách sắp xếp..
— Xem thêm —