Nhúng
Toàn màn hình
/ 130
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (130 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-10-12 05:13:43
Môn học ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT ( Mạch điện tử công suất, điều khiển và ứng dụng ) Tài liệu tham khaoeo: - tiếng Anh: - POWER ELECTRONICS – Circuits, devices and applications , M.H. Rashid Pearson Education Inc. Pearson Prentice Hall 2004. - tiếng Việt: - Bài giảng Điện tủ công suất 1 & Bài tập, PTS. Nguyễn văn Nhờ, Khoa Điện & Điện tử, ĐHBK TP HCM - Điện tủ công suất, NGUYỄN BÍNH, Hànội, nhà xuất bản KHKT - Điện tử công suất và điều khiển động cơ điện, ( dịch từ tiếng Anh )
— Xem thêm —