Các câu hỏi iq và đáp án

Số trang: 17
Mã số: 638826
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 17
Sao chép
CÂU HI IQ & ĐÁP ÁN
Website: http://www.nghoangvan137.blogspot.com
GII THIU
Trong s các phương pháp khác nhau mc đích dùng để đo trí thông minh thì
phương pháp ph biến nht dùng bài kim tra IQ (Ch s tng minh-Intellegence
Quotient). Đây là hình thc kim tra đã được tiêu chun hóa, được thiết kế nhm đo trí
thông minh ca con người như s khác bit v hc thc
.
IQ là phương pháp đo mc đ thông minh liên quan đến độ tui. T “quotient”
(trong t viết tt IQ) nghĩa chia mt lưng cho mt lượng, và vic xác đnh t thông
minh là năng lc ttu hay đ nhanh nhy ca b não.
Thông thường thì các bài kim tra IQ gm nhiu loi u hi tính cht phân
bc trình đ, mi câu đu đưc tiêu chun hóa bng vic th nghim câu hi trên mt s
lượng ln cácnhân nhm thiết lp thang đim s IQ trung bình cho mi bài kim tra là
100.
Thc tế cho thy năng lc trí tu ca mt con người thưng phát trin mt tc độ
nht định cho đến độ tui khong 13, sau độ tui này s phát trin trí não tr nên gim
dn, ngoài tui 18 thì rt ít hoc không có s ci thin trí tng minh nào.
Khi đo ch s IQ ca mt đứa tr, người ta thường dùng bài kim tra IQ đã được tiêu
chun hóa, vi đim đạt trung bình được quy cho tng nhóm tui. d mt đứa tr 10
tui đạt được kết qu đáng l ra đứa tr 12 tui mi đạt được thì đứa tr 10 tui có
ch s thông minh là 120, hay bng 12/10 x 100:
sau tui 18, ngưi ta thy ít hoc không s ci thin v trí thông minh nào
nên người ln cn phi được kim tra bng bài thi IQ có đim trung bình là 100.
Cũng ging như nhiu cách phân b mt bài kim tra khác trên thc tế, s phân b
bài thi IQ dng như hình ca mt chiếc chuông thông thường (xem hình dưới), trong
hình này đim đt trung bình là 100 và các t l tương t xy ra c trên và dưi gtr
chun này.
nhiu loi bài kim tra trí thông minh khác nhau, d như loi bài Cattell,
Stanford-Binet và Wechsler, và mi loi đều có thang đánh giá trí thông minh khác nhau.
Stanford-Binet đánh giá rt cao bng các câu hi liên quan đến kh năng ngôn ng
được dùng rng rãi M. Loi bài Weschler gm có hai thang đánh griêng bit v
ngôn ng và kh năng din đạt vi mi mc IQ.
Đối vi thang đánh giá Stanford-Binet thì có ti mt na s ngưi tham gia kim tra
đạt đim IQ t 90 đến 110, 25% đt đim trên 110, 11% đt đim trên 120, 3% đt đim
trên 130 và 0,6% đạt đim trên 140.
Tu
i thi gian
(10
)
Tu
i trí tu (12)
x
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
CÂU HI IQ & ĐÁP ÁN
Website: http://www.nghoangvan137.blogspot.com
Hình 1: Đưng cong hình chiếc chuông
Mc dù chính bài kim tra IQ chúng ta c quan tâm nhiu đến nhưng cũng phi hiu
rng các bài kim tra IQ ch mt hình thc kim tra đo nghim tinh thn. Ni dung ca
loi bài kim tra y có th bao chùm hu hết các khía cnh v biu cm hoc trí tu, bao
gm tính, thái độ, trí thông minh hay biu cm. Nhng bài kim tra đo nghim tinh
thn v cơ bn cũng ch là các dng c dùng đ đánh giá trí não.
Nhng bài kim tra v thái độ cũng đưc coi là nhng bài kim tra IQ v kh năng
nhn biết. Loi bài kim tra này đưc thiết kế để kim tra kh năng nm bt nhanh chóng
ca bn trong điu kin thi gian hn hp.
nhiu loi bài kim tra đánh giá khác nhau. Tuy nhiên, mt bài kim tra đin
hình gm có 3 phn, mi phn đánh giá mt kh năng khác nhau, thường bao gm đánh
giá kh năng lp lun ngôn ng, x con s hình hc, hoc tư duy hình hc không
gian.
Điu quan trng phi rèn luyn trí não ca chúng ta mt cách thường xuyên.
d, chúng ta càng luyn tp nhiu i kim tra v ý thc ngôn ng tchúng ta càng m
tăng kh năng hiu nghĩa ca t dùng chúng mt cách hiu qu; chúng ta càng luyn
tp các bài toán chúng ta càng tr n t tin hơn khi làm vic vi c con s, kh năng gii
chính c các bài toán s hc ng tt hơn và cng ta s gii nhanh hơn.
Thi gian gii hn đi vi mi bài kim tra 90 phút. Cho phép dùng y tính b
túi để h tr gii các bài toán s hc.
Hãy s dng bng dưới đây để đánh giá kết qu ca bn:
Đim đạt Mc đánh giá
36 – 40 Rt xut sc
31 – 35 Xut sc
25 – 30 Rt gii
19 – 24 Gii
14 – 18 Trung bình
% s người tham gia
0 100 170 Đim IQ
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
CÂU HI IQ & ĐÁP ÁN
Website: http://www.nghoangvan137.blogspot.com
CÂU HI
1. Mnh ghép nào dưới đây trong s các mnh A, B, C, D và E khi ghép vi mnh
bên trái s to ra mt hình vuông hoàn chnh?
DA:I-1-B
2. S nào ss tiếp theo ca chui s sau?
0, 1, 2, 4, 6, 9, 12, 16, ?
DA:I-3-20
3. S nào khác tính cht vi các s còn li?
9678 4572 5261 5133 3527 6895 7768
DA:I-4-
3527
4. Cho hình sau:
Còn thiếu các ch so?
DA:I-6-D
A B C D E
1
2
4
7
4
?
7
10
6
?
?
12
7
8
10
?
6
8
10
12
5
9
7
13
6
7
8
14
5
7
9
13
A
B
D C
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-10-08 18:13:38
Các câu hỏi này thường dành cho những người đi phỏng vấn.Rất có ích
— Xem thêm —
Từ khóa: iq