Kinh tế lượng chương 4 - Mô hình hồi quy bội

Số trang: 56
Mã số: 637190
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 56
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-09-19 13:04:57
Trong Chương 3 chúng ta giới hạn trong trường hợp đơn giản của mô hình hồi qui hai biến. Bây giờ, chúng ta sẽ xem xét hồi qui bội, nghĩa là liên hệ biến phụ thuộc Y cho trước với nhiều biến độc lập X1, X2, ..., Xk. Mô hình hồi qui tuyến tính đa biến có công thức tổng quát như sau: Yt = β 1 + β 2Xt2 + ... + β kXtk + ut
— Xem thêm —