Quản trị học đại cương

Lượt xem: 15196
Số trang: 190
Mã số: 637148
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 190
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-09-19 12:31:18
CHƯƠNG 1             TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ HỌC                           Hoàn thành chương này người học có thể:                           1. Hiểu được khái niệm quản trị và sự cần thiết của quản trị                              trong các tổ chức.                           2. Nắm bắt được bốn chức năng cơ bản của quản trị.                           3. Mô tả các vai trò của nhà quản trị.                           4. Xác định được các cấp qu ản trị trong một tổ chức và nhiệm                              vụ chủ yếu của mỗi cấp qu ản trị.                           5. Hiểu được tại sao phải học quản trị và học như thế nào để                              trở thành nhà quản trị giỏi. 
— Xem thêm —
Từ khóa: Quản trị học