Giáo án chương trình đổi mới Đề tài : Thêm bớt-phân chia – tách gộp trong phạm vi 9

Số trang: 3
Mã số: 637061
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 3
Sao chép
Đề tài : Thêm bớt-phân chia – tách gộp trong
phạm vi 9
I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
Trhiểu t1 nhóm số lượng ban đầu là 9, trthtách ra
thành hai nhóm hoặc thành nhiều nhóm nhỏ hơn bằng nhiều
cách khác nhau, khi gộp lại thì trở về số lượng ban đầu.
Trbiết ch số lượng 9 thành hai hoặc nhiều nhóm nhbằng
nhiều cách khác nhau theo đặc điểm đối tượng.
Phát triển tư duy, ngôn ngữ toán học : nhiều hơn ít hơn, bằng
nhau, tách, gp.
Go dục trẻ biết chia sẻ kinh nghiệm cùng bạn.
II.CHUẨN BỊ :
Các loại hoa (mai, đào, cúc…) nha số lượng đủ cho mỗi
cháu 10 hoa
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
1 mâm quc loại, 3 tờ giấy lịch, 2 hình người khổng lv
trên nền
Tập toán, bút lông, bút màu, ho… đủ cho hoạt động của
trẻ.
Bảng của cô.
III.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG :
Hot động của cô Dự kiến hoạt động của tr
Ho
ạt động 1
:
C
ủng c số luợng 9
*Yêu cầu:“Mỗi bạn lấy 1 nắm hoa cầm bên
tay trái”
- Trlàm theo yêu cầu
“Con cầm bao nhiêu hoa ?” - Trẻ trả lời theo số hoa ly
được
(Hỏi vài cá nhân trẻ)
“Con hãy làm sao để trên tay con có 9
hoa ?”
- Trẻ thêm hoặc bớt theo số
hoa
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
“Con làm như thế nào để có số lượng 9
?”
- Tr:Lúc đầu con lấy 7 hoa,
sai có thấy thêm 2 hoa bằng
9 hoa
Hot động 2 : Tách gp nhóm sốợng 9
- Trẻ ngồi đội hình U
“Từ 9 bông hoa con hãy tách nhóm bên trái
con là 7 hoa. Vy bên tay phải con còn lại
mấy hoa?”
- Bên tay phải còn lại 2 hoa
“Con có nhn xét gì vsố lưng của 2
nhóm vừa tách ra so với số lượng ban
đầu?”
- Số lượng ít đi, giảm đi so
với số lượng ban đầu
“Bây giờ con gộp 2 nhóm lại”
“Con có nhn xét gì vsố lưng hoa khi
gộp lại”
Trở về số lượng ban đầu
“Số lượng của mi nhóm đã tách ra; khi
gộp lại thì bng số lượng ban đầu”
*Mở rộng :
“Từ số lượng 9 con hãy tách thành 2 hoặc - Trẻ thực hiện theo yêu cầu
Tải xuống 5,000₫ (3 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-25 22:35:08
I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : Trẻ hiểu từ 1 nhóm có số lượng ban đầu là 9, trẻ có thể tách ra thành hai nhóm hoặc thành nhiều nhóm nhỏ hơn bằng nhiều cách khác nhau, khi gộp lại thì trở về số lượng ban đầu. Trẻ biết tách số lượng 9 thành hai hoặc nhiều nhóm nhỏ bằng nhiều cách khác nhau theo đặc điểm đối tượng. Phát triển tư duy, ngôn ngữ toán học : nhiều hơn – ít hơn, bằng nhau, tách, gộp. Giáo dục trẻ biết chia sẻ kinh nghiệm cùng bạn.
— Xem thêm —