Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính.

Số trang: 5
Mã số: 636530
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính.
A- Mục tiêu
- HS có biểu tượng về hình tròn, tâm, dường kính, bán kính. Bước
đầu biết vẽ hình tròn có tâm và bán kính cho trước.
- Rèn KN nhận biết hình tròn và v hình tròn.
- GD HS chăm học.
B- Đồ dùng
GV : Com pa, mt số đồ vật ( mô hình) có hình tròn.
HS : SGK
C- Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động dạy Hoạt động học
1/ T chức:
2/ Bài mới:
a) HĐ 1: GT hình tròn.
- Đưa ra một số mô hình đã học.
- Hát
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
- Gọi tên các hình?
- Chỉ vào mô hình hình tròn: Đầy
là hình tròn.
- Đưa một số đồ vật có mặt là hình
tròn.
- Nêu tên hình?
b) HĐ 2: GT tâm, đường kính, bán
kính.
- v hình tròn ghi rõ tâm, ĐK, BK
như SGK:
- Chỉ vào tâm của hình tròn và GT:
Điểm này gi là tâm của hình tròn(
tên là O)
- Đoạn thẳng đi qua tâm O và cắt
hình tròn hai điểm A và B gọi là
đường kính AB.
- T tâm O vẽ đoạn thẳng đi qua
- Hình tam giác, tứ giác, tam
giác....
- Đọc : Hình tròn.
- Hình tròn.
- Đọc : Tâm O
- Đọc: Đường kính AB
- Đọc: Bán kính OM có độ dài
bằng một nửa độ dài AB.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
tâm O cắt hình tròn ở điểm m gọi
là bán kính OM của hình tròn tâm
O.
c) HĐ 3: Cách vẽ hình tròn bằng
compa.
- GT chiếc compa.
+ Xác định độ dài bán kính trên
compa. Đặt đầu nhọn của compa
trùng điểm O trên thước, mở dần
compa cho đến khi bút chì chạm
vào vạch số 2cm.
+ Đặt đầu nhọn của com pa và ch
muốn đặt tâm hình tròn, gichặt
đầu nhọn và quay đầu bút chì 1
vòng, ta dược hình tròn tâm O bán
kính 2cm.
d) HĐ 4: Luyện tập
- quan sát
- thực hành theo HD của GV:
+ Xác định bán kính.
+ Xác định tâm hình tròn
+ Vẽ hình tròn
- Quan sát và trả lời:
a) Hình tròn tâm O, ĐK là MN,
PQ, các BK là: OM, ON, OP, OQ.
b) Hình tròn tâm O, ĐK là AB, bán
kính là OA, OB.
- CD không là đường kính vì CD
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-20 05:31:14
- Mục tiêu - HS có biểu tượng về hình tròn, tâm, dường kính, bán kính. Bước đầu biết vẽ hình tròn có tâm và bán kính cho trước. - Rèn KN nhận biết hình tròn và vẽ hình tròn. - GD HS chăm học. B- Đồ dùng GV : Com pa, một số đồ vật ( mô hình) có hình tròn. HS : SGK C- Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động dạy 1/ Tổ chức: 2/ Bài mới: a) HĐ 1: GT hình tròn. - Đưa ra một số mô hình đã học
— Xem thêm —