Đề cương ôn tập môn Khoa học quản lý

Lượt xem: 18440
Số trang: 12
Mã số: 635904
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 12
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-09-06 15:57:05
Quản lý là tác động có ý thức, bằng quyền lực của chủ thể quản lý sử dụng công cụ, phương pháp nguyên tắc, quy trình tác động lên đối tượng quản lý để đạt đc mục tiêu chung trong một môi trường luôn biến động.Vd: trường dhqg sử dụng biện pháp điểm danh và quy định sv nào vắng mặt 20% số buổi điểm danh thì sẽ bị cấm thi lần IPhân tích đặc trưng của quản lý:-          thứ nhất: quản lý là hoạt động tất yếu, phổ biến và mang tính lịch sử-          thứ hai: quản lý là thể hiện mối quan hệ giữa con ng với con ng (ng ql và ng bị ql) nhằm hướng tới thực hiện mục tiêu chung.-          Thứ ba: quyền lực là hạt nhân của hoạt động quản lý.-          Thứ tư: ql là một quy trình bao gồm: lập kế hoạch tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra.-          Thứ năm: ql vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật-          Thứ sáu: thông tin là nhân tố đặc biệt quan trọng của ql-          Thứ bảy: ql có xu hướng vươn tới tự quản
— Xem thêm —
Từ khóa: