Quản trị hành vi tổ chức

Số trang: 404
Mã số: 634907
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 404
Sao chép
Qu¶n trÞ
hμnh vi tæ chøc
Ch¬ng tr×nh §μo t¹o Th¹c sÜ
Qu¶n trÞ Kinh doanh Quèc tÕ
TÀI LIU THAM KHO - LƯU HÀNH NI B
8/2009
MBA
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Môc lôc
Trang
Chương 1 GII THIU V HÀNH VI T CHC 3
Chương 2 HÀNH VI CÁ NHÂN, CÁC GIÁ TR VÀ TÍNH CÁCH 42
Chương 5 ĐỘNG LC VÀ PHÁC THO CÔNG VIC 70
Chương 7 ÁP LC TRONG CÔNG VIC VÀ KIM SOÁT ÁP LC 95
Chương 8 RA QUYT ĐỊNH VÀ TÍNH SÁNG TO 126
Chương 10 XÂY DNG NHÓM HIU QU CAO 160
Chương 11 TRUYN THÔNG TRONG NHÓM VÀ T CHC 189
Chương 13 XUNG ĐỘT VÀ ĐÀM PHÁN TI NƠI LÀM VIC 230
Chương 14 LÃNH ĐẠO TRONG MÔI TRƯỜNG T CHC 271
Chương 15 CU TRÚC VÀ THIT K CA T CHC 307
Chương 16 VĂN HÓA T CHC 338
Chương 17 QUN TR NHNG THAY ĐỔI CA T CHC 371
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
QUN TR HÀNH VI T CHC
Chương 1 - Gii thiu v hành vi t chc
3
Phn I
PHN GII THIU
Chương 1
GII THIU V HÀNH VI T CHC
Mc đích nghiên cu
Sau khi nghiên cu chương này, bn có th:
Xác định được khái nim hành vi ca t chc và 3 lý do để nghiên cu lĩnh vc này
Tho lun v vn đề toàn cu hoá nh hưởng thế nào ti hành vi ca t chc
Tóm tt nhng li ích và tr ngi d thy được ca hình thc làm vic t xa
Nhn biết nhng thay đổi c
a lc lượng lao động trong nhng năm gn đây
Mô t được làm vic kiu mi và công vic thi v
Gii thích vì sao các giá tr li quan trng đối vi t chc
Xác định được trách nhim ca cá nhân trong xã hi và tranh lun v v trí ca cá nhân
trong t chc
Nhn biết được 5 nn tng ca hành vi ca t chc
Định nghĩa qun lý tri thc và vn tri thc
Xác định được nhng cách c th để t chc có được tri thc và chia s tri thc.
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-09-01 08:31:17
Sự quan tâm của Google dành cho nhân viên cũng nhiều như sự chú trọng của họ tới việc phát triển công nghệ. Googleplex (trụ sở của Google) là một nơi độc nhất vô nhị với đèn Lava, bóng tập cao su và những bữa ăn ngon miễn phí. Công ty tự hào với sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, phúc lợi chăm sóc sức khoẻ hào phóng và một môi trường hợp tác làm việc, nơi mà người lao động làm việc trong “những nhóm đông người phản ánh rõ nét cơ cấu máy chủ của họ với ba hoặc bốn nhân viên cùng chung những khoang làm việc”. Cứ đến Thứ Sáu, các nhân viên tập hợp lại để nghe về hoạt động của công ty trong tuần vừa qua. Craig Silverstein, giám đốc công nghệ và cũng là nhân viên đầu tiên được tuyển dụng sau Page và Brin nói “Chúng tôi muốn tất cả mọi người đều biết một cách chính xác công ty đang hoạt động thế nào, biết được chính xác chúng ta đã thực hiện được các mục tiêu của mình đến đâu”.
— Xem thêm —
Từ khóa: