Câu hỏi ôn tập : QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

Lượt xem: 18588
Số trang: 51
Mã số: 632698
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 51
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-08-18 09:07:47
1- Thế nào là quản trị nhân lực ? Vì sao nói quản trịnguồn nhân lực vừa khó khăn vừa phức tạp?2- Trình bày kinh nghiệm quản trị nguồn nhân lực của cácnước – Những bài học kinh nghiệm?3- Những nguyên tắc cơ bản và các chức năng cơ bản củaquản trị nguồn nhân lực là gì ? Khả năng áp dụng cách tiếpcận quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp Việt Nam ?4- Vai trò của phòng tổ chức / quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệpthể hiện qua những chức năng nào ? Làm thế nào để sử dụng có hiệu quảnhất các chi phí về quản trị nguồn nhân lực?5- Thế nào là phân tích công việc ? Tại sao nói phân tích công việc là mộtcông cụ cơ bản cho các nhà quản trị nguồn nhân lực?6- Nội dung chủ yếu của bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn công việc làgì ?
— Xem thêm —
Từ khóa: