Giáo án lớp 4 môn LỊCH SỬ THÀNH THỊ THẾ KỶ XVI - XVII

Số trang: 6
Mã số: 632200
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 6
Sao chép
LỊCH SỬ
THÀNH THTHẾ KỶ XVI - XVII
Giảm tải: câu hỏi sửa lại: Hãy kể tên các thành thị lớn ở nước ta thế kỷ
16 – 17.
I/ Mc tiêu:
- Kiến thức: Học sinh cần nắm ở thế kỷ 16 17 nước ta nổi lên 3
thành thị lớn Thăng Long – Phố Hiến, Hội An.
o Sự phát triển của thành thị chứng tỏ sự phát triển của nền
kinh tế, đặc biệt là thương mại.
- Kĩ năng: Rèn Học sinh kĩ năng suy nghĩ, trình bày chỉ bản đồ.
- Thái độ: giáo dục học sinh niềm tự hào dân tộc.
II/ Chuẩn bị:
- Giáo viên : Sách giáo khoa, tranh v 3 thành thị ở thời đó.
- Học sinh : Sách giáo khoa, tranh sưu tầm (nếu có)
III/ Hoạt động dạy và học:
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Các hoạt động của thầy Các hoạt động của
trò
1. n định: (1’)
2. Bài cũ: Cuộc khẩn hoang ở đàng trong.(4’)
- Cuộc khẩn hoang ở đàng trong, đã đem
lại những kết quả gì ?
- Nêu nội dung bài học/SGK -> GV nhận
t – ghi điểm
3. Bài mới: Thành thị ở thế kỷ 16 - 17 (30’)
_ Giới thiệu bài: Hôm nay chúng ta cùng nhau
tìm hiểu bài lịch sử thành thở TK 16 - 17-> Ghi
tựa
Hát
_ Học sinh trả lời
_ Học sinh nêu 2 con
_ Học sinh lắng
nghe.
- Hoạt động 1: Tìm hiểu kiến thức.
Hiểu nội dung bài
Phương pháp : Thảo luận, giải quyết vấn đề, trực
quann
_ Hoạt động nhóm.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
_ Giáo viên treo bản đồ cho học sinh xác định vị
trí Thăng ong, Phố Hiến, Hội An
_ GV Thống kê nhận xét của người nước ngoài
v 3 thành thị lớn của nước ta vào bng.
_ Học sinh chỉ bản
đồ
_ Đại diện nhóm
trình bày.
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-16 13:31:27
Giáo án lớp 4 môn LỊCH SỬ THÀNH THỊ THẾ KỶ XVI - XVII Giảm tải: câu hỏi sửa lại: Hãy kể tên các thành thị lớn ở nước ta thế kỷ 16 – 17. I/ Mục tiêu: - Kiến thức: Học sinh cần nắm ở thế kỷ 16 – 17 nước ta nổi lên 3 thành thị lớn Thăng Long – Phố Hiến, Hội An. o Sự phát triển của thành thị chứng tỏ sự phát...
— Xem thêm —