NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Về thi hành Luật Đất đai

Số trang: 130
Mã số: 631823
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 130
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-08-16 08:28:34
Chương INHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng1. Nghị định này quy định việc thi hành Luật Đất đai đã được Quốc hội khoáXI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003.2. Việc quy định phương pháp xác định giá đất, khung giá các loại đất; thu tiềnsử dụng đất, thu tiền thuê đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồiđất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích côngcộng, phát triển kinh tế; thanh tra đất đai; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vựcđất đai được thực hiện theo quy định tại các nghị định khác của Chính phủ.3. Đối tượng áp dụng của Nghị định này bao gồm:a) Cơ quan nhà nước thực hiện quyền hạn và trách nhiệm đại diện chủ sở hữutoàn dân về đất đai, thực hiện nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước về đất đai;b) Người sử dụng đất theo quy định tại Điều 9 của Luật Đất đai;c) Các đối tượng khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất.Điều 2. Người chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với việc sử dụng đấtNgười chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với việc sử dụng đất được quy địnhnhư sau:
— Xem thêm —
Từ khóa: