Nhúng
Toàn màn hình
/ 75
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (75 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-08-15 06:37:21
 Sau khi Ngân hàng Nhà Nước ra quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng, rủi ro càng trở thành vấn đề quan tâm của các ngân hàng và những người quan tâm. Trong quá trình thực tập tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam chi nhánh Thăng Long em được tiếp xúc với các công việc của tín dụng, hiểu được quy trình tín dụng cũng như tìm hiểu được một phần các rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng. Rủi ro đối với Ngân hàng có nhiều loại và phức tạp. Với phạm vi cuả một chuyên đề tốt nghiệp, em chọn đề tài nghiên cứu về “Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Techcombank Chi nhánh Thăng Long ”. Qua chuyên đề này em hy vọng có thể góp phần vào việc hạn chế được những rủi ro hiện hữu cũng như tiềm ẩn tại Chi nhánh, tăng độ an toàn trong hoạt động tín dụng.   
— Xem thêm —