Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

Lượt xem: 10987
Số trang: 139
Mã số: 631294
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 139
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-08-14 03:46:54
Chủ ngữ là chủ thể của hành động trong câu, thường đứng trước động từ (verb). Chủ ngữ thường là một danh từ (noun) hoặc một ngữ danh từ (noun phrase - một nhóm từ kết thúc bằng một danh từ, trong trường hợp này ngữ danh từ không được bắt đầu bằng một giới từ). Chủ ngữ thường đứng ở đầu câu và quyết định việc chia động từ. 
— Xem thêm —
Từ khóa: