Đề cương ôn tập thi môn Nguyên lí kế toán

Số trang: 33
Mã số: 630855
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 33
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-08-12 07:49:47
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HKII MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN   CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KT   Câu 1: Ý nghĩa của thông tin kế toán.Đặc điểm của thông tin kế toán ( Hay Ý nghĩa của kế toán.) -Đặc điểm: + TTKT mang tính chất toàn diện, thường xuyên, liên tục, có hệ thống và luôn là những thông tin về 2 mặt của mỗi hiện tượng, mỗi quá trình: TS và nguồn hình thành TS, CP và thu nhập, tăng và giảm… + Mỗi  TTKT thu được đều là kết quả của quá trình 2 mặt:thông tin và kiểm tra nhằm bảo vệ TS của đơn vị. + TTKT là những thông tin về sự tuần hoàn của TS. - Ý nghĩa: + TTKT có ý nghĩa rất lớn đối với việc ứng dụng hạch toán kinh doanh.( lấy thu bù chi..) + TTKT phục vụ cho các nhà quản lý. Thông qua việc phân tích các TTKT, ban giám đốc đưa ra quyết định phù hợp (định ra các kế hoạch ,dự án…) + Đối với những người có lợi ích trực tiếp với đơn vị kT (như: nhà đầu tư, chủ nợ…) ,TTKT giúp họ lựa chọn mối quan hệ phù hợp để có các quyết định về vấn đề đầu tư bán hàng, mua hang, …đem lại hiệu quả cao.
— Xem thêm —
Từ khóa: