Bài giảng kinh tế quốc tế

Số trang: 145
Mã số: 630512
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 145
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-08-11 10:01:38
1. Giới thiệu khái quát về môn học kinh tế học quốc tế2. Những đặc điểm mới của nền kinh tế tế giới3. Cơ sở hình thành và phát triển các quan hệ kinh tế quốc tế
— Xem thêm —
Từ khóa: